Game of cultures: inclusie van jonge migranten en jonge vluchtelingen

wat:
van:
tot:
waar:
organisatie:
Vorming
29/01/2018
05/02/2018
Portugal
Nationaal agentschap Portugal

Werk je in een multiculturele omgeving met jongeren? 
Wil je werk maken van meer openheid in de lokale gemeenschap om jonge migranten en vluchtelingen te betrekken?

Deze cursus richt zich in de eerste plaats naar wie in en met een lokale gemeenschap werkt en daar de interculturele dialoog wil aanmoedigen bij jongeren. De cursus richt zich dus niet alleen naar wie rechtstreeks met jonge vluchtelingen werkt!

de focus ligt op ervaringsgericht leren, tijdens oa. uitwisselingsmomenten, input van externen, reflectiegroepjes en discussies. Je vertrekt vanuit je eigen ervaringen, uitdagingen in je werk, ideeën en vragen.

Lees meer en stel je online kandidaat via de website van SALTO Youth.
 
→  Neem vooraf zeker eens de FAQs over deelnemen aan een internationale vorming door!
 

Voor

Jeugd- en jongerenwerkers, trainers, jeugdleiders, beroepskrachten en vrijwilligers, jeugdbeleidsmakers, EVS mentoren: al wie in de lokale gemeenschap met jongeren werkt en meer openheid wil creëren voor inclusie van jonge migranten en vluchtelingen

Meer weten?

deadline
prijs:
contact:

10/12/2017
€50
Karlien Leroux - karlien.leroux@jint.be
JINT
Gretystraat 26 te Brussel
tel. 02/209.07.20

Kalender