Recentste e-zine voor jeugdwerkers

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE april 2017

KALENDER


TuYo: subsidies voor frisse mondiale jongerenprojecten

Ben je jong en broed je op een mondiaal project? Broederlijk Delen lanceert TuYo, een nieuw jongerenfonds dat grensverleggende mondiale projecten van en voor jongeren ondersteunt.

TuYo zoekt daarvoor creatieve projectideeën. Het gaat over uitwisselingsprojecten van groepen jongeren (informele groepjes of via een organisatie) met een focus op:

 

  • uitwisselingen waarbij ‘samen doen’ en ‘samen leren’ centraal staan
  • socio-culturele projecten in mondiaal verband, voor en door jongeren
  • trainingen, seminars, conferenties in een internationaal samenwerkingsverband over thema’s als wereldburgerschap, internationale solidariteit, interculturele competenties, duurzame toekomst, …

Inleefreizen, vrijwilligerswerk, stages, studiebezoeken enz. komen niet in aanmerking.

Je project kan rekenen op max. 10.000 euro. Lees meer over de precieze spelregels op de website van Broederlijk Delen en verras hen met een bijzonder project!


Jongeren betrekken bij je internationaal project

Wil jij je jongeren van A tot Z laten bijdragen aan je project? Hoe pak je dat aan? 

Tijdens een interactieve vormingssessie op 18 mei krijg je zicht op de verschillende niveaus van participatie. Hoe kan jij die voor jouw project invullen? Welke rol speelt de begeleider van de jongeren hierin? En hoe kan je op maat van jouw groep en binnen de mogelijkheden van jouw organisatie je jongeren zo sterk mogelijk betrekken en samen het project vormgeven?

Kom naar onze info- en vormingsdag op woensdag 18 mei voor deze sessie over jongerenparticipatie. Daarnaast krijg je meer info over de subsidiemogelijkheden van Youth in Action voor jouw project(idee) en kan je een persoonlijk overleg met een Youth in Action collega aanvragen om je project te bespreken.

Je kan je apart inschrijven voor de vorming over jongerenparticipatie, voor het infoluik of je voor de volledige dag registreren. Lees er meer over in onze JINT kalender

 


EVS komt naar je toe

Een Europese vrijwilliger in je organisatie of vereniging?
Haal een extra paar helpende handen, een frisse blik en een andere cultuur in huis! Of word zendorganisatie en geef jouw jongeren de kans om een grensverleggende ervaring op te doen in het buitenland.

Europees vrijwilligerswerk (EVS) maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+ Youth in Action. Via EVS krijg je centen en ondersteuning om vrijwilligers uit te zenden of te ontvangen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, vertellen we je graag live.

Kom naar een EVS infosessie bij jou in de buurt. De komende weken vind je ons in Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent, Brugge en Genk. Check de data in onze kalender en schrijf je online in.


De kracht van jeugdwerk: extremisme bij jongeren voorkomen

Werk je met of voor jongeren als jeugdwerker, vormingswerker of beleidsmaker? Ben je bezorgd over de politieke of religieuze radicalisering bij jongeren?

Voor het unieke seminar 'De kracht van jeugdwerk' slaan de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige overheid uit België en de Franse overheid de handen in elkaar om extremisme een halt toe te roepen.

Welke vorming bestaat er al voor en door het jeugdwerk? Welke praktijkverhalen en projecten kunnen inspireren? En welke methodieken zijn er om radicalisering en gewelddadig extremisme te voorkomen?
Tijdens deze tweedaagse op 4 en 5 mei in Mechelen ga je in interactieve workshops aan de slag. Daarnaast nemen ook experten het woord en trek je erop uit voor inspirerende plaatsbezoeken.

Lees er meer over in onze JINT kalender en schrijf je in voor 18 april.


Sleutel mee aan de Europese key competences

Heb je tijdens je internationaal project met Youthpass gewerkt?
Wil je dat Europa nog meer én beter inzet op het erkennen van wat jongeren leren tijdens zo’n project?

De Europese Commissie wil de 8 kerncompetenties van levenslang leren bijschaven. Die kerncompetenties helpen jongeren benoemen wat ze geleerd hebben tijdens hun internationaal avontuur. Een krachtig instrument dus om hen meer bewust te maken van hun leerproces en om wat ze leerden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in te zetten.

Jammer genoeg is de omschrijving van die competenties vaak nog te moeilijk en te hoogdrempelig. Via een online bevraging wil de Commissie nu sleutelen aan de kerncompetenties.
Laat van je horen en vul de bevraging in! Zo geven we vanuit de jeugdsector een krachtig signaal aan de Commissie om van de kerncompetenties een nog beter bruikbare tool te maken.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].