Recentste e-zine voor jeugdwerkers

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE maart 2017

KALENDER

15/05/2017  Refugees+


Refugees+: internationale vormingscursus over jonge vluchtelingen

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis vluchtten al meer dan 1 miljoen mensen naar Europa, waaronder een groot deel jongeren. In verschillende landen worden allerlei veelal lokale initiatieven opgezet, maar steken ook angst, uitsluiting en racisme de kop op.

Refugees+ gaat dieper in op de uitdagingen waar jeugd- en jongerenwerkers voor staan om nieuwkomers en vluchtelingen op te vangen en te integreren.
In internationaal gezelschap ga je in op welke rol jij als jeugdwerker in dit proces kan spelen. Hoe kan je andere jongeren hierrond bewustmaken? En met welke tools en methodieken kan je concreet aan de slag gaan?

De cursus is heel ervaringsgericht en betrekt ook rechtstreeks vluchtelingen bij het programma! Een boeiende buitenkans om in een internationale setting rond dit thema aan de slag te gaan.
Lees er meer over in onze JINT kalender.


Youth in Action: 2016 in vogelvlucht

Terwijl we volop sleutelen aan ons jaarverslag van 2016,
nemen we je al even kort mee in wat het Erasmus+ Youth in Action programma – waarvoor JINT het nationaal agentschap is
in Vlaanderen – het voorbije jaar betekend heeft.

In 2016 namen 3032 jongeren en jeugdwerkers deel aan door JINT gesubsidieerde projecten. Van die jongeren leeft 28,5% in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

In totaal werd een budget van  2.620.917 toegekend aan goedgekeurde projecten en aan vorming voor Europese vrijwilligers en jeugdwerkers, in het kader van de samenwerking tussen agentschappen.

151 projectaanvragen vonden hun weg naar JINT, 112 werden effectief goedgekeurd: 51 groepsuitwisselingen, 37 EVS projecten, 14 mobiliteit van jeugdwerkers projecten, 7 jongereninitiatieven/jeugdpartnerschapsprojecten en 3 jeugdbeleidsmeetings.

Sleutel je zelf aan een Youth in Action project? Je kan in 2017 nog een subsidieaanvraag indienen op 26/04 of 4/10. Lees er meer over op onze Youth in Action website.

Heb je een internationaal projectidee maar weet je niet of het voor subsidies in aanmerking komt?
Kom dan naar een van onze info- en vormingsdagen of contacteer Sophie van JINT.

 


Op naar een wettelijk kader voor het Europees solidariteitskorps

Eind 2016 lanceerde de Europese Commissie het Europees Solidariteitskorps. Het korps brengt verschillende bestaande initiatieven voor jongeren, waaronder Europees vrijwilligerswerk (EVS), onder één paraplu bijeen.

Op dit moment heeft het korps nog geen wettelijke basis. Daarom sleutelt de Commissie nu aan een wetsvoorstel, dat ze nog voor de zomer aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wil voorleggen. Verwacht wordt dat het voorstel eind 2017 goedgekeurd zou zijn, en dat er zo meer duidelijkheid en een budget voor het Solidariteitskorps komt.

Om nog voeding te geven aan het wetsvoorstel, publiceert de Commissie een publieke bevraging over het Solidariteitskorps. Zowel jongeren, jeugd- en jongerenwerkers als organisaties en overheden kunnen van zich laten horen.
Je kan de bevraging nog online invullen tot 2 april. Wij hopen alvast dat vrijwilligerswerk, ook onder de vleugels van het korps, echt vrijwilligerswerk kan en mag blijven in al haar diversiteit!


Praktijkverhalen: SALTO inclusie over werken met vluchtelingen in Europa

Wat doet Erasmus+ Youth in Action voor jonge vluchtelingen in Europa? Heet internationaal jeugdwerk hen welkom? Staan jeugdwerkactiviteiten open voor jongeren die nog in hun asielprocedure zitten? En hoe kan het jeugdwerk hen helpen om een nieuw leven op te bouwen?

SALTO inclusie maakte een overzicht van wat er op dit moment in internationaal jeugdwerk zoal voor en met jonge vluchtelingen en asielzoekers opgezet wordt. Lees meer over oa. het Vlaamse Wereldspelers project, een Turks project over bewustmaking bij jeugdwerkers en het kersverse Europese samenwerkingsproject ‘Becoming part of Europa’, waar JINT ook mee aan de kar trekt.

Het overzicht verscheen in de SALTO inclusie nieuwsbrief van februari. SALTO inclusie is één van de 8 SALTO Youth centra die het jeugdwerk in Europa rond verschillende thema’s ondersteunen. Ontdek  de thema’s en het uitgebreide aanbod van SALTO voor jouw projecten en werking.


Hoe smaakt ons e-zine?

Dit JINT e-zine vertrekt maandelijks naar zo’n 3000 abonnees, waarvan jij er eentje bent.
Maar smaakt het ook?

Laat het ons weten in deze korte, anonieme bevraging!

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].