Recentste e-zine voor jeugdwerkers

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE januari 2017

KALENDER


Projectoproep voor wereldwijde samenwerking

Via Youth in Action kan je vooral samenwerken met organisaties uit Europa en de Europese buurregio's. Eén keer per jaar lanceert de Europese Commissie ook een oproep voor wie het nog verderop zoekt. Deze projectoproep is jouw buitenkans om een overzeese samenwerking uit te bouwen.

Het gaat om een grootschalige en langdurige samenwerking tussen minstens 3 landen, waarvan er minstens één een programmaland is en één een ander partnerland uit de rest van de wereld.

Europees Vrijwilligerswerk, groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers zijn mogelijk maar moeten steeds deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat alle betrokken partnerorganisaties versterkt.

Lees hier meer over de mogelijkheden, de landen waarmee je kan samenwerken en de specifieke voorwaarden. Je dient samen voor 8 maart een aanvraag in bij het Executive Agency (niet bij JINT dus). Wordt je project goedgekeurd? Dan kan je ten vroegste vanaf 1 juli van start gaan. Meer info op onze Youth in Action website!


Buitenland? Eén adres!

Nieuw jaar? Nieuwe website!
Onze jongerenwebsite www.gostrange.be zit in een volledig nieuw format. Werk je met jongeren en wil je hen een duwtje richting buitenland geven of mee wegwijs maken in het ruime buitenlandaanbod?

Go Strange toont de waaier aan mogelijkheden voor Vlaamse jongeren om een interculturele ervaring te beleven in het buitenland. Welke organisaties bieden inleefreizen aan? Zijn er subsidies voor ons groepsproject? Welke jobkansen zijn er over de grens? En hoe zit dat met vrijwilligerswerk of stage? Ga op zoek in de uitgebreide database of snuister eens tussen de vele praktijkverhalen. Daarnaast vind je ook een berg praktische tips op www.gostrange.be.

Wie het liever live komt uitzoeken, kan op zaterdag 21/10 terecht op onze Go Strange infobeurs in Gent. Save the date!

 


Meer en gespreide subsidies voor Youth in Action

In 2016 ontvingen 91 verschillende organisaties centen en ondersteuning via JINT en het Erasmus+ Youth in Action programma, goed voor in totaal 110 internationale projecten. Een overzicht van die door JINT goedgekeurde projecten vind je op onze Youth in Action website.

Goed nieuws voor wie in 2017 zijn grenzen wil verleggen! Het projectbudget voor bij JINT ingediende Youth in Action projecten stijgt het komende jaar nog met een half miljoen euro. Op onze Youth in Action website vind je bij de verschillende mogelijkheden een overzicht van het beschikbare budget. Het totale beschikbare budget voor 2017 komt zo op 2.793.994 euro.

Daarnaast geven we ook nog mee dat de toekenning van de projectmiddelen in 2017 voor alle acties over de verschillende deadlines verspreid wordt. Dat betekent dat niet alle middelen - bijvoorbeeld door een grote aanvraag - al in de eerste aanvraagronde uitgeput zullen zijn.

Vragen of meer weten? Kom naar onze info- en vormingsdag op 15/02 of contacteer het Youth in Action team van JINT.


Wint jouw project het Europees talenlabel én een mooie geldprijs?

Geef jij jongeren de kans om andere talen te horen en te leren kennen? Heb je een internationaal project opgezet waarin taal een belangrijke rol speelde? Dan kan je het Europees Talenlabel 2017 winnen!

Via het Talenlabel wil de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten stimuleren. De wedstrijd zoomt dit jaar in op het thema ‘taalvriendelijke samenleving’. Ook projecten die jongeren met elkaar in contact brengen, over de grenzen van taal en cultuur heen, komen in aanmerking. De laureaten winnen een mooie geldprijs en mogen een jaar lang het Europees talenlabel dragen.

Jouw project kandidaat stellen kan nog tot 26 april. Lees er meer over op de website van EPOS.


Praktijkverhaal: Goe gespeeld! bouwt internationale bruggen

Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dat weten ze bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) al lang. In 2009 trok VDS verschillende Vlaamse jeugdwerkorganisaties mee op de kar om samen de Goe Gespeeld! campagne in gang te duwen. Lokale beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers én ouders kregen een flinke duw om spelen in de kijker te zetten én ruimte te maken voor écht spelen. Een charter voor gemeentes ontrolde zich en werd intussen al door meer dan 70 gemeentes ondertekend. En intussen bouwt VDS ook internationale kampen – euh – bruggen met Jantje Beton, de Nederlandse tegenhanger van Goe Gespeeld!


“We hadden na enkele jaren Goe Gespeeld! nood aan nieuwe input en kwamen al snel bij Jantje Beton in Nederland uit,” vertelt Amke van VDS. “ Ik had al aan enkele internationale cursussen via JINT deelgenomen. Met wat ik daar opstak en de mogelijkheden van Youth in Action in mijn achterhoofd, trokken we de grens over voor een eerste kennismaking met Jantje Beton. We ontdekten al gauw dat we veel gemeenschappelijk hebben, maar ook dat we veel van elkaar kunnen leren. Zo groeide het idee om een internationaal jeugdpartnerschap op te zetten rond buiten spelen.”

Wat ons erg aansprak was dat we met Jantje Beton op beleidsniveau konden gaan samenwerken. We hebben al veel internationale uitwisselingen en andere vrijwilligersprojecten opgezet en ondersteund met VDS, maar dit is nieuw. Dat we dezelfde taal spreken en de afstand niet zo groot is, maakt het ook heel haalbaar voor ons.”

“Het project gaf de Goe gespeeld! samenwerking hier in Vlaanderen alvast een nieuwe drive. Op de vergaderingen kwamen nieuwe ideeën naar boven, en enkele van de Vlaamse partners gaan binnenkort ook eens mee naar Jantje Beton. Door het project zijn ze echt meer betrokken geraakt.


De strategische samenwerking met Jantje Beton startte in september en loopt nog tot eind 2017. Op het programma staan oa. het uitwerken van een gemeenschappelijke Goe Gespeeld! nieuwsbrief vol inspirerende speeltips, verschillende meetings waarin de organisaties expertise gaan uitwisselen en 2 internationale bijeenkomsten voor gemeentes en lokale netwerken. Tenslotte komt er ook een concreet ‘product’ dat gemeentebesturen en lokale netwerken op weg zet om een positief speelklimaat te creëren. Hou zeker de Goe gespeeld! website in de gaten!

Meer weten over de Youth in Action mogelijkheden om zo’n internationaal jeugdpartnerschap op te zetten? Check www.youthinaction.be.
 


Nieuwe publicatie: Wegwijzer in Europees en internationaal jeugdbeleid

Internationaal jeugdbeleid is een wondere, maar voor een buitenstaander soms ook complexe wereld. Jan Vanhee (Vlaamse Overheid), Koen Lambert (JINT) en Prof. dr. Guy Redig (VUB) gingen op zoek naar hoe ze het ingewikkelde kluwen konden ontwarren en op een gevatte manier konden voorstellen.

In hun kersverse publicatie ‘Europees en internationaal jeugdbeleid’ willen ze verschillende actoren in de jeugdsector en daarbuiten wegwijs maken. De tekst wil enerzijds een referentiekader zijn voor definities, begrippen en structuren die samen het Europees en internationaal jeugdbeleid vormen.  Daarnaast willen de auteurs ook een hulpmiddel aanreiken bij o.a. de kadervorming in het jeugdwerk en bij het onthaal van nieuwe medewerkers, bestuurders enz. De tekst geeft ook aan hoe particuliere spelers zoals organisaties, verenigingen en instellingen kunnen inspelen op dit beleid en waar dit mogelijkheden biedt (subsidies, vorming en begeleiding, samenwerking, …). Ook andere sectoren en studenten die zich op het internationale niveau bewegen, vinden in deze tekst zeker inspiratie.

Download ‘Europees en internationaal jeugdbeleid: een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk)’ in onze JINT infotheek.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].