december 2017


Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE december 2017

KALENDER


Going international: verleg je grenzen dichtbij huis

Zet de stap naar een inclusief internationaal project!
Werk je met jongeren van diverse culturele achtergronden? Wil je in internationale setting kennis en expertise delen, en samen een internationaal jongerenproject opstarten?

Dit seminar brengt 25 jeugdwerkers uit Vlaanderen, Wallonië, Nederland en Frankrijk samen. Tijdens uitwisselingsmomenten en organisatiebezoeken doe je een pak inspiratie op. Daarnaast is er ruimte om rond methodieken en tools uit te wisselen. Je maakt ook kennis met de mogelijkheden van Erasmus+ Youth in Action en krijgt de kans om je eerste stappen te zetten, op weg naar een internationale samenwerking.

Going international vindt plaats in Brussel. Het is een buitenkans om in internationale groep én met jeugdwerkers uit Wallonië uit te wisselen, dichtbij je thuiscontext.


Lees meer over hoe je je kandidaat stelt op www.jint.be/kalender


Youth in Action en het EU Solidarity Corps in 2018

Lonkt het buitenland? Mis dan in 2018 de deadlines niet om centen voor jouw internationaal project aan te vragen.

Voor het Erasmus+ Youth in Action programma is de eerstkomende deadline 15 februari, om 12u ’s middags. Wordt je project goedgekeurd, dan kan het ten vroegste starten vanaf 1 mei. Ons Youth in Action biedt je graag ondersteuning bij het uitwerken van je aanvraag. Lees meer over welke ondersteuning we je kunnen bieden en contacteer ons tijdig (ten laatste 2 weken voor de deadline)!

Aan het nieuwe European Solidarity Corps wordt op dit moment nog gesleuteld.  De eerste deadline om hiervoor een aanvraag in te dienen zal samenvallen met die van Youth in Action van 4 oktober. Het Corps biedt nog meer mogelijkheden om nationale en internationale projecten op te zetten, met oa. vrijwilligersteams en nationale solidariteitsprojecten. Lees er alvast meer over op onze website.

Wie een aanvraag wil doen voor een project met Europese vrijwilligers, kan - tot het Solidariteitskorps van start gaat- sowieso via Youth in Action subsidies aanvragen. De mogelijkheden en spelregels voor vrijwilligerswerk blijven voorlopig dezelfde. Alle info via www.youthinaction.be/evs.

Wil je uitgebreid kennis maken met alle mogelijkheden van Youth in Action en het Solidarity Corps?
Kom naar onze info- en vormingsdag op 8 februari in Brussel. Alle info en online inschrijven kan via onze JINT kalender.

Een overzicht van alle relevante deadlines voor internationale jeugdprojecten vind je op onze JINT website.

 


Nomineer jouw project voor de Europese Karel de Grote prijs

Heb jij een internationaal project op poten gezet? Stonden Europa, samenwerken en de kracht van diversiteit centraal?

Dan maak je kans op de Europese Karel de Grote prijs!

Deze prijs voor jongeren wordt jaarlijks toegekend aan projecten van individuele of groepen jongeren (16 tot 30 jaar) die het onderling begrip en de verstandhouding verbeteren en bijdragen tot de bevordering van een Europese identiteit.

Ook gesubsidieerde projecten komen in aanmerking. Hier lees je welke projecten eerder al in de prijzen vielen. Twijfel niet om jouw Youth in Action of ander internationaal project of evenement in te zenden! Winnaars krijgen een mooie geldprijs (tot 7500 euro) en een uitnodiging om andere jongeren te ontmoeten tijdens een slotevent in Aken. Deelnemen is ook een mooie kans om je project meer zichtbaarheid te geven.

De deadline is 29 januari. Meer informatie en het kandidaatsformulier vind je op de website van het Europees Parlement of krijg je per mail.


Warme delegatie uit Zuid-Afrika op bezoek

Begin december verwelkomden we een goed ingeduffelde delegatie uit Zuid-Afrika in onze winterse contreien.  

5 medewerkers van het National Youth development Agency kwamen uit Johannesburg in het kader van de samenwerking met de Vlaamse overheid rond het stimuleren van vrijwilligerswerk bij jongeren. Ze maakten kennis met de werking van De Ambrassade, JES, Habbekrats en Vlaamse Dienst Speelpleinwerk.

Het concept van speelpleinanimator was voor hen erg vernieuwend, aangezien hun jeugdbeleid pas start bij de leeftijd van 14 jaar. De groep was ook te gast op het slotevent van de verkiezingen van de Vlaamse jeugdraad waar ze een kort weerzien hadden met Minister Gatz, die in mei van dit jaar zelf al een bezoek bracht aan Zuid-Afrika.


Youth wiki: Europees jeugdbeleid online

Wil je weten hoe het jeugdbeleid er in de verschillende Europese landen uitziet?

Youth Wiki is een online encyclopedie die het nationaal jeugdbeleid van 27 verschillende landen in kaart brengt. Naast algemene info over hoe het jeugdbeleid er in elk land uitziet, krijg je ook een overzicht over de acht werkthema’s uit de 2010-2018 EU Youth Strategy: onderwijs en opleiding, werkgelegenheid en ondernemerschap, gezondheid en welzijn, participatie, vrijwilligerswerk, sociale inclusie, jongeren en de wereld, en creativiteit en cultuur.

Youth Wiki wil o.a. Europese samenwerking op het gebied van jeugd stimuleren. Je kan er ook terecht voor inspiratie of in het kader onderzoek. Benieuwd wat er voor Vlaanderen of het land van je partnerorganisatie te vinden is?
Check de Youth Wiki website.

 


Tip van de maand: Zsolt van Eurodesk Brussel Link over gratis knappe designs maken

“Voor mijn job als communication officer bij Eurodesk gebruik ik regelmatig Canva. Het is een gratis online tool waarmee je ontwerpen voor flyers, logo’s, uitnodigingen, posters enz. kan maken. Er zijn honderden sjablonen waarmee je snel en gemakkelijk aan de slag kan. Een aanrader om je organisatie of project in de kijker te zetten!”

Wie nog inspiratie zoekt voor z’n nieuwjaarswensen, laat je maar eens goed gaan!

 


Tsjing tsjing

2018 is in zicht, we duwen even de verlofknop in.

JINT blijft bereikbaar in de kerstvakantie. Hou er rekening mee dat de bezetting tussen kerst en nieuw niet groot is en een antwoord op je vragen wat vertraging kan oplopen.

Op vrijdag 26 januari klinken we vanaf 17u graag met jou op het nieuwe jaar. Meer info en inschrijven voor dé jeugdwerk nieuwjaarsreceptie via www.ambrassade.be/NY18.

Een bijzonder en warm eindejaar gewenst!

Het JINT team
 

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

November 2017


Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE november 2017

KALENDER


Mobility taster: Zet de stap naar een inclusief  project

Ken je de mogelijkheden van Youth in Action nog niet, en wil je met kwetsbare jongeren een internationaal project opzetten?
Dan is de cursus mobility taster dé smaakmaker voor jouw organisatie.

In internationaal gezelschap maak je kennis met de mogelijkheden en kansen voor jouw doelgroep. Daarnaast kom je in contact met andere organisaties en leer je hoe je stap voor stap zo'n internationaal project kan opzetten.

Trek eind januari naar Hongarije en proef er van wat internationale samenwerking jou en je jongeren te bieden heeft. Deelnemen aan deze cursus kost €50. Je kandidaat stellen kan tot 1/12. Word je geselecteerd, dan nemen we zo snel mogelijk contact met je op.

Ons uitgebreide vormingsaanbod vind je in de JINT kalender.


Europees jeugdwerk zet in op actuele uitdagingen

In 2016 deed de Europese Commissie een oproep naar het jeugdwerk, om de actuele uitdagingen rond sociale inclusie en migratie binnen Europa aan te pakken. Als antwoord sloeg het netwerk van nationale agentschappen voor Youth in Action, waaronder JINT, de handen in elkaar. Samen zetten de agentschappen 3 grootschalige Europese projecten op.

>> Becoming part of Europe focust op de integratie en inclusie van jonge vluchtelingen en asielzoekers in Europa.

>> Het Youth for human rights project focust op mensenrechteneducatie binnen jeugdwerk en niet-formeel leren.

>> Aware and active richt zich rechtstreeks naar jongeren. Het wil hen aanzetten om zich actief in te zetten in Europa en kritisch om te gaan met media.

Lees meer over deze 3 projecten en de kansen die ze jou, je organisatie en je jongeren kunnen bieden op onze JINT website.

 


Buitenlandplannen in 2018? Begin er nog dit jaar aan

Wil je volgende zomer met jouw jongeren een grensverleggend project opzetten? Zoek je nog subsidies?
Wacht niet tot in het nieuwe jaar om er werk van te maken.

Via het Erasmus+ Youth in Action programma en het European Solidarity Corps kan je centen én ondersteuning krijgen om jouw internationale project uit de grond te stampen.

Komt mijn project voor subsidies in aanmerking? En hoe begin ik aan zo’n subsidieaanvraag?
Op onze info- en vormingsdag op donderdag 14 december zetten we je op weg met alle nodige informatie. Zoek je inspiratie om een inclusief internationaal project op te zetten? Dan mag je onze sessie ‘inclusief aan de slag’ zeker niet missen.
Deelnemen aan deze dag is gratis. Je kan je inschrijven voor een dagdeel of voor de volledige dag via onze JINT website.

TIP! Hou in je projectplanning rekening met de deadlines waarop je een subsidieaanvraag kan indienen en informeer je tijdig. De nieuwe deadlines voor 2018 vind je nu op onze Youth in Action website.


SALTO vernieuwt!

Wist je dat JINT de thuis is voor het SALTO-YOUTH Inclusion Resource Centre? Dit is één van de acht SALTO-YOUTH centra die door de Europese Commissie werden opgezet om de Youth in Action projectindieners en de Nationale Agentschappen voor Youth in Action te ondersteunen.

JINT collega’s Marija en Tony hebben dan ook een pak expertise in huis over internationale projecten met maatschappelijk kwetsbare jongeren. Die expertise vertaalt zich o.a. in tal van publicaties en een ruim internationaal vormingsaanbod, waarmee je jouw projecten met kwetsbare groepen nog straffer kunnen maken.

Vanaf 2018 breidt SALTO inclusie haar werking nog een beetje uit!
Naast inclusie staat nu ook het thema culturele diversiteit mee op de agenda. Het vernieuwde Resource Centre heet dan ook SALTO Inclusion and Cultural Diversity, en neemt hiermee de diversity fakkel over van de Britse collega’s. Een nieuwe uitdaging voor JINT en voor de SALTO collega’s dus. Je hoort er nog van!


Praktijkverhaal: Marok'n'roll, een inclusieve uitwisseling met smaak 

“Samen eten is de olie voor vriendschap.”

In de zomer van 2016 sloeg tijdens een groepsuitwisseling de vonk over tussen VONX vzw en Aragnia. Beide organisaties willen jonge mensen in kansarmoede en/of met een beperking kansen geven om te groeien. Die gedrevenheid deed hen de handen in elkaar slaan.

Een zomer later trok VONX voor het eerst met een Belgische gemengde groep van professionelen en jongvolwassenen met een verstandelijke beperking naar Essaouira, voor een uitwisseling met een Marokkaanse groep jonge sociaal werkers.

“In onze dagelijkse werking met jongeren met een beperking worden we regelmatig geconfronteerd met vooroordelen, angst, en zelfs racisme tegenover de Islam cultuur. Met deze uitwisseling wilden we mensen met en zonder beperking over de grenzen van de organisatie en de cultuur met elkaar verbinden.
Binnen onze partnerorganisatie Argania wou een groep jonge animatoren, die zelf opgegroeid zijn in kansarmoede en geen mogelijkheid hebben om te studeren, jongeren met een beperking in hun reguliere werking betrekken. In het Marokkaanse volksgeloof krijgen mensen met een verstandelijke beperking vaak een problematische rol toegewezen. Daar wilden zij verandering in brengen.”

Lees meer over dit bijzondere inclusieproject en bekijk het filmpje op onze JINT website.
 


Tip van de maand: Marija van SALTO Youth over een inclusief internationaal project opzetten

De keuze van de partnerorganisatie(s) met wie je gaat samenwerken is cruciaal om je project te doen slagen. Zoek een partner die je doelgroep echt begrijpt.
Dat kan zijn omdat die met dezelfde doelgroep werkt, maar dat hoeft niet. Een gelijkaardige aanpak kan ook helpen. Toets dit vooraf goed af, indien mogelijk door elkaar eerst eens te ontmoeten.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

september 2017


Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE september 2017

KALENDER


Kom jij op 21/10 naar Go strange LIVE?

Buitenlandplannen? Neem ze op zaterdag 21/10 mee naar onze Go Strange LIVE infobeurs in ICC Gent.

Jongeren met buitenlandplannen kunnen LIVE het internationale aanbod van een 60-tal organisaties uitpluizen, infosessies volgen en persoonlijke tips verzamelen bij jongeren die al eens de grens overstaken. Meer info op www.gostrangelive.be.

Ook organisaties komen tijdens ons Go Strange LIVE event aan hun trekken!

  • Kom naar de lancering van het nieuwe subsidieprogramma European Solidarity Corps en hoor alles over de mogelijkheden en subsidies voor jouw organisatie of groep.
     
  • Inspiratie opdoen? Tijdens de collegagroep internationaal geven we ruimte aan generative story telling. Marianne Schapmans prikkelt je met de methodiek van verbindende verhalen. Hoe kan je met de persoonlijke verhalen van al wie bij zo'n project betrokken was, zichtbaar maken wat voorbij het meetbare ligt? Ervaar het zelf op Go Strange.

Deelnemen is gratis. Lees meer over het programma voor organisaties en reserveer nu online je plekje!


Op zoek naar de toekomst van Europees vrijwilligerswerker

Begin juli vond het eerste jeugdevent van het Estse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie plaats. Europees vrijwilligerswerk (EVS), dat vorige jaar 20 kaarsjes uitblies, was het onderwerp van de Future Search Conference.

De conferentie bracht delegaties van EVS vrijwilligers, jeugdorganisaties, nationale agentschappen voor Erasmus+ en ministeries bijeen om samen uit te wisselen en visie te ontwikkelen over de toekomst van vrijwilligerswerk. Meer dan 150 deelnemers gaven in discussies en uitwisselingsmomenten input, met het bestaande kader van EVS en de nieuwe ontwikkeling rond het nieuwe Europees solidariteitskorps in het achterhoofd.

Lees meer over de outcomes en aanbevelingen van deze conferentie.

 


Deel je projectresultaten (en pluk die van andere projecten)

Ken je de SALTO Youth toolbox al?
In deze online toolbox vind je meer dan 1000 tools van internationale projecten. Getest en goedgekeurd, en helemaal klaar voor jou om er zelf mee aan de slag te gaan! Zoeken kan op soort tool (bv. energiser, spel, video, manual,…), op thema of op soort project waarvoor de tool ontwikkeld is.

Meer impact creëren met de outcome van jouw project? Zet jouw methodiekjes en resultaten in de toolbox! Zo kunnen jeugdorganisaties van heinde en verre mee profiteren.


Deadlines in zicht

Plan je een internationaal project in het voorjaar van 2018? Mis dan de laatste Youth in Action subsidiedeadline niet op 4 oktober om 12u ’s middags.
Youth in Action projecten voor de zomer van 2018 kunnen in het vroege voorjaar van 2018 een aanvraag indienen. Van zodra de deadlines bekend zijn, vind je ze in onze deadline reminder en op de Youth in Action website.

Ook voor het nieuwe subsidieprogramma European Solidarity Corps verwachten we meer nieuws over de eerste deadlines. Kennismaken met de mogelijkheden van het Corps? Kom op 21/10 naar Go Strange LIVE!

Wie een uitwisseling, vrijwilligersproject of samenwerking over de Belgische taalgrens wil opzetten, kan nog het hele jaar door terecht bij Bel’J. Een aanvraag dien je ten laatste 2 maanden voor de start van je project in (maar vroeger mag ook)!

 

Zit je met een projectidee maar weet je niet of het voor subsidies in aanmerking komt?
Loop dan op 21/10 zeker eens langs tijdens ons Go Strange LIVE event op het JINT eiland. We zetten je er graag op weg met info en een tas koffie in onze JINT living.


Praktijkverhaal: grenzen verleggen in een eco bergdorp 

“Ik wilde onze jongeren de kans geven om even hun zware leefomstandigheden hier te vergeten, en hen aanmoedigen om zelf de kansen in hun leven te grijpen.”

Sinisha is vormingswerker bij Arktos. Hij trok deze zomer met een groepje jongeren naar Macedonië.
“Ik wou de jongeren meenemen naar mijn thuisland Macedonië. Het ecodorp Brajcino heeft een rijke cultuur en geschiedenis. Jammer genoeg is er weinig te beleven voor de jongeren, die daarom ook wegtrekken uit het dorp. Ik wilde ook voor hen iets doen: samen verandering brengen, de verlaten school nieuw leven inblazen, het hele dorp in beweging brengen.”

Sinisha sloeg de handen in elkaar met partnerorganisaties uit Brajcino, Griekenland, Spanje, Letland en Kroatië voor een uitdagende groepsuitwisseling.
De nadruk lag op teamvorming, fotografie, ecologisch leven en de natuur. Een prachtige ervaring, in de bergen dichtbij het Prespa meer, waar de jongeren hun grenzen echt konden verleggen en nieuwe vriendschappen opbouwden.

“Het was mijn eerste groepsuitwisseling. Zo’n uitwisseling is een plek waar je leert dat we, ondanks onze verschillende gewoontes, taal en gedachten, allemaal dezelfde ervaring delen – die van een mens zijn.”

Lees meer over de resultaten van dit project op onze JINT website.

 


Tip van de maand: Marianne (JINT voorzitter) over verbindende verhalen laten opborrelen

Wil je na een project échte verhalen van je jongeren naar boven halen? Stel eens een andere soort vraag. Je krijgt gegarandeerd andere en meer authentieke antwoorden!
In plaats van ‘Was het leuk?’:
‘Wat was het meest bijzondere/moeilijkste/mooiste/spannendste… dat je beleefd hebt?’

Meer weten over generative storytelling?
Laat je inspireren door Marianne op de collegagroep internationaal op 21/10 tijdens Go Strange LIVE.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

Zomer 2017

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE zomer 2017

KALENDER


Go strange LIVE: geef je jongeren een zetje!

Voor wie z’n jongeren een spreekwoordelijke schop richting buitenland wil geven, is onze Go Strange LIVE infobeurs niet te missen:
- een uitgebreide infomarkt met hét buitenlandaanbod voor jongeren rond thema’s als vrijwilligerswerk, naar het Zuiden, studeren, stage, werken, …
- infosessies over centen, paperassen, tips en tricks, …
- sit & talk met de Go Strange Power Strangers: jongeren die al een buitenlandervaring op zak hebben

Ook voor jouw organisatie valt er op de beurs een en ander te rapen. Kom LIVE met een JINT medewerker babbelen over jouw projectidee, ontdek ter plekke de nieuwe mogelijkheden van het Europees Solidariteitskorps,…

We kneden nog aan het programma en aan de website.
Hou alvast zaterdag 21/10 vrij en kom tussen 10u en 17u naar het ICC in Gent. You’ll never know until you go…


Vergroot de impact van je internationaal project

Wil je de impact van je project vergroten en concreet werk maken van zichtbaarheid en het verspreiden van je projectresultaten?

Tijdens een interactieve vormingssessie op 14 september gaan we dieper in op hoe je in jouw project concreet aan de slag kan gaan rond het verspreiden van je projectresultaten en meer zichtbaarheid geven aan je project. Hoe vergroot je met soms kleine ingrepen de impact van de leerervaring, en hoe kom je tot een kwalitatief plan van aanpak?
We stappen af van de klassiekers en gaan op zoek naar creatieve, concrete methodes om de internationale ‘goesting’ verder te verspreiden binnen je netwerken, in je organisatie en bij je jongeren zelf! De sessie wordt begeleid door Joke Van Dooren.

Kom naar onze info- en vormingsdag op donderdag 14 september voor deze sessie over impact. Daarnaast krijg je meer info over de subsidiemogelijkheden van Youth in Action voor jouw project(idee) en kan je een persoonlijk overleg met een Youth in Action collega aanvragen om je project te bespreken.

Je kan je apart inschrijven voor de vorming over impact, voor het infoluik of je voor de volledige dag registreren. Lees er meer over in onze JINT kalender en schrijf je online in.

 


Welkom nieuwe loods

We namen deze maand afscheid van onze voorzitter Pieter Willems. Hij zette meer dan 10 jaar mee de JINT koers uit, eerst vanuit de Raad van Bestuur, later als voorzitter. Bedankt Pieter!
Nieuwe loodsvrouw aan boord is Marianne Schapmans.
Zij voer ooit vanuit de Vlaamse jeugdraad al mee op het JINT schip als projectbeoordelaar en als lid van onze Raad van Bestuur. We zijn enthousiast om haar nu weer te mogen verwelkomen als nieuwe voorzitter van JINT!

 

 

 

Lees de volledige boodschap van Marianne op onze JINT website.


Deadline reminder!

Broederlijk Delen lanceerde begin dit jaar de nieuwe subsidielijn TuYo, die kansen geeft aan frisse mondiale projecten. De subsidiepot is nog niet leeg, dus wie op de tweede en tegelijk laatste deadline van 2017 nog een aanvraag wil indienen, twijfel niet! De deadline is 29 september.

Ook voor Youth in Action projecten, het jeugd luik van Erasmus+, zijn er nog centen. De laatste deadline van dit jaar is op 4 oktober om 12u ’s middags. Lees meer over de soorten projecten die je kan opzetten op www.youthinaction.be of kom naar onze info- en vormingsdag op 14 september.

Wie een uitwisseling, vrijwilligersproject of samenwerking over de Belgische taalgrens wil opzetten, kan nog het hele jaar door terecht bij Bel’J. Een aanvraag dien je ten laatste 2 maanden voor de start van je project in (maar vroeger mag ook)!


Tip van de maand: Joke (JINT trainer) over hoe je meer haalt uit je project

"Stap naar het bejaardentehuis voor een koffiepauze, organiseer een workshop eens in het dienstencentrum of in de bib, de interculturele avond in de cafetaria van het zwembad…
Hoe meer mensen je van je project kan laten proeven, hoe
breder je je boodschap kan verspreiden!"

 

Op 14 september begeleidt trainer Joke Van Dooren bij JINT een vormingssessie over de impact van je project vergroten. Lees er meer over in onze JINT kalender.

 


Zomeren, zomerde, gezomerd

De eerste hittegolf deed al dromen van de zomer, de komende weken schakelen we effectief een versnelling terug. We blijven echter de hele zomer bereikbaar voor al je vragen en wilde ideeën.

Toffe foto’s en proevertjes van jouw internationaal project? Laat het ons weten of zwier ze op www.facebook.com/JINTvzw.

Zomer erop los!

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

juni 2017

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE juni 2017

KALENDER


Europese Commissie stelt wettelijk kader voor het Europees solidariteitskorps voor

Eind mei stelde de Europese Commissie het lang verwachte wettelijke kader voor het Europees Solidariteitskorps voor.

De Commissie lanceerde het Europees Solidariteitskorps eind 2016. Het korps bracht toen verschillende bestaande initiatieven voor jongeren, waaronder Europees vrijwilligerswerk (EVS), onder één paraplu bijeen.

Het wetsvoorstel dat de Commissie nu op tafel legt, schept meer duidelijkheid over welke richting de Commissie met het korps wil uitgaan. Jongeren tussen de 18 en 30 jaar oud zouden in hun eigen land of in het buitenland vrijwilligerswerk of een betaalde stage of job kunnen gaan doen. Vrijwilligerswerk zou zowel individueel als in groep kunnen.

Daarnaast zouden jongeren ook hun eigen solidariteitsprojecten hier of in het buitenland kunnen opzetten. De Commissie stelt tenslotte ook netwerkactiviteiten voor, die de impact van het korps moeten versterken.

Voor dit alles wil de Commissie een budget uittrekken van meer dan 340 miljoen euro voor de komende 3 jaar. Hiermee hoopt het zo'n 100.000 jongeren te mobiliseren.


Lees er meer over op onze JINT website.

 


Erasmus+ is 30 jaar! Feest en een nieuwe app

Erasmus+ bestaat 30 jaar. Al sinds 1987 biedt Europa kansen aan jongeren en aan al wie met jongeren werkt om grensverleggende projecten op te zetten.
Wat ooit begon als ‘op Erasmus gaan’, is intussen uitgegroeid tot het Erasmus+ programma. De + staat voor een brede waaier aan mogelijkheden: studeren, stage lopen in het buitenland, maar evengoed een uitwisseling of vormingscursus opzetten, of als vrijwilliger de handen uit de mouwen steken.

In het kader van deze verjaardag lanceert de Commissie ook een app, die in de eerste plaats jongeren wil ondersteunen tijdens hun buitenlandavontuur. Via de app kunnen ze oa. een taal leren en krijgen ze praktische tips al van voor hun vertrek. De Erasmus+ app is vanaf nu downloadbaar via Google play en in de App store.

Lees meer over 30 jaar Erasmus+

 


E+ dorphins: een boost voor je internationaal sportproject

Gebruik jij binnen je organisatie sport als methodiek om met jongeren aan de slag te gaan?
E+ dorphins is een internationale cursus die je laat kennis maken met de mogelijkheden van Erasmus+ voor jouw organisatie en groep jongeren. Je leert meer over de subsidie- en projectkansen van Erasmus+ en wat je met jouw doelgroep kan bereiken via zo’n internationaal project. Je krijgt ook een beter zicht op niet-formeel leren, en wisselt in internationaal gezelschap uit over jeugdwerk en sport als methodiek.
Daarnaast is deze cursus ook een uitgelezen kans om nieuwe organisaties te leren kennen en al eerste stappen te zetten naar een mogelijke samenwerking toe.

De cursus richt zich zowel naar jeugd- en jongerenwerkers die sport als methodiek gebruiken, als naar sportorganisaties, medewerkers en vrijwilligers die met jongeren werken in de vrije tijd (bv. buurtsport, een combinatie van jeugd en sport,…)

Lees er meer over en stel je kandidaat via de website van SALTO Youth.


Raad van Europa keurt eerste aanbeveling over jeugdwerk goed

Jeugdwerk speelt een unieke rol in het versterken en motiveren van jongeren in Europa. Dit werd nu ook voor het eerst officieel erkend door de 47 lidstaten van de Raad van Europa: een mijlpaal voor het jeugdwerk in Europa!

Op 31 mei nam het Comité van ministers van de Raad van Europa voor het eerst een uitgebreide aanbeveling aan over jeugdwerk. Een grote stap op weg naar een bredere erkenning van het jeugdwerk, van jeugdwerkorganisaties en de positieve rol die zij spelen in de levens van jongeren, de impact in hun gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen.

De aanbeveling heeft een lange weg afgelegd sinds de 2e Jeugdwerkconventie in Brussel in 2015. 2 jaar later geeft de Raad van Europa nu voor het eerst een politiek vervolg aan de aanbevelingen uit de eindverklaring. Daarnaast is de goedkeuring is ook een echte erkenning van het vele werk en de tijd die er de voorbije jaren vanuit de Vlaamse jeugdsector, de afdeling en JINT als Nationaal agentschap in gestopt is!

Lees er meer over op onze JINT website.


Praktijkverhaal: Macedonië als katalysator voor empowerment

Ons internationaal avontuur begon eind 2015, met goesting die oversloeg op onze jongeren, collega’s en internationale partners... Tot je iets verwezenlijkt dat niemand eerst mogelijk dacht: zes jongeren uit onze vrijetijdswerking van Groep intro, zes vrijwilligers uit het lokale jeugdhuis Zenith, twaalf jongeren uit Macedonië en vijf begeleiders ontmoeten elkaar.

Allemaal met zeer uiteenlopende achtergronden, context, waarden- en normenpatroon en een eigen licht of zwaarder gevulde rugzak. En vooral allemaal met een heleboel (onontgonnen) talenten. Acht dagen samen om van, door en met elkaar intercultureel te leren. Al bleek achteraf dat die acht dagen slechts een startpunt waren.


Lees meer over deze groepsuitwisseling van Groep Intro op onze JINT website.

 


Tip van de maand
Jonas (Groep intro) over werken met Youthpass


 

 

"We zijn al van bij de voorbereiding van onze uitwisseling met Youthpass aan de slag gegaan. We pakten dit bewust heel individueel aan, door de jongeren eerst zelf te laten nadenken over waar hun uitdagingen lagen. Ook tijdens en na de uitwisseling hadden we verschillende individuele gesprekken met elke jongere over hoe ze hun grenzen beetje bij beetje verlegd hebben.

Youthpass is een goed instrument, maar zeker met onze jongeren moet je samen de soms abstracte begrippen concreet maken: waarin was je verrast, wat ging moeilijk of net makkelijk,... Een intensieve aanpak waar we bewust voor gekozen hebben. De uitreiking van de Youthpass door de schepen was voor iedereen een bijzonder moment!"

 

Youthpass bestaat dit jaar 10 jaar! In totaal werden al 670 887 passen uitgereikt, waarvan 8036 binnen projecten die door JINT werden goedgekeurd. Al 7042 Belgische jongeren en jeugdwerkers ontvingen zo'n Youthpass.
Ook aan de slag met Youthpass? Lees er meer over op www.youthpass.eu.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

April 2017

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE april 2017

KALENDER


TuYo: subsidies voor frisse mondiale jongerenprojecten

Ben je jong en broed je op een mondiaal project? Broederlijk Delen lanceert TuYo, een nieuw jongerenfonds dat grensverleggende mondiale projecten van en voor jongeren ondersteunt.

TuYo zoekt daarvoor creatieve projectideeën. Het gaat over uitwisselingsprojecten van groepen jongeren (informele groepjes of via een organisatie) met een focus op:

 

  • uitwisselingen waarbij ‘samen doen’ en ‘samen leren’ centraal staan
  • socio-culturele projecten in mondiaal verband, voor en door jongeren
  • trainingen, seminars, conferenties in een internationaal samenwerkingsverband over thema’s als wereldburgerschap, internationale solidariteit, interculturele competenties, duurzame toekomst, …

Inleefreizen, vrijwilligerswerk, stages, studiebezoeken enz. komen niet in aanmerking.

Je project kan rekenen op max. 10.000 euro. Lees meer over de precieze spelregels op de website van Broederlijk Delen en verras hen met een bijzonder project!


Jongeren betrekken bij je internationaal project

Wil jij je jongeren van A tot Z laten bijdragen aan je project? Hoe pak je dat aan? 

Tijdens een interactieve vormingssessie op 18 mei krijg je zicht op de verschillende niveaus van participatie. Hoe kan jij die voor jouw project invullen? Welke rol speelt de begeleider van de jongeren hierin? En hoe kan je op maat van jouw groep en binnen de mogelijkheden van jouw organisatie je jongeren zo sterk mogelijk betrekken en samen het project vormgeven?

Kom naar onze info- en vormingsdag op woensdag 18 mei voor deze sessie over jongerenparticipatie. Daarnaast krijg je meer info over de subsidiemogelijkheden van Youth in Action voor jouw project(idee) en kan je een persoonlijk overleg met een Youth in Action collega aanvragen om je project te bespreken.

Je kan je apart inschrijven voor de vorming over jongerenparticipatie, voor het infoluik of je voor de volledige dag registreren. Lees er meer over in onze JINT kalender

 


EVS komt naar je toe

Een Europese vrijwilliger in je organisatie of vereniging?
Haal een extra paar helpende handen, een frisse blik en een andere cultuur in huis! Of word zendorganisatie en geef jouw jongeren de kans om een grensverleggende ervaring op te doen in het buitenland.

Europees vrijwilligerswerk (EVS) maakt deel uit van het subsidieprogramma Erasmus+ Youth in Action. Via EVS krijg je centen en ondersteuning om vrijwilligers uit te zenden of te ontvangen. Hoe dat precies in z’n werk gaat, vertellen we je graag live.

Kom naar een EVS infosessie bij jou in de buurt. De komende weken vind je ons in Brussel, Antwerpen, Leuven, Gent, Brugge en Genk. Check de data in onze kalender en schrijf je online in.


De kracht van jeugdwerk: extremisme bij jongeren voorkomen

Werk je met of voor jongeren als jeugdwerker, vormingswerker of beleidsmaker? Ben je bezorgd over de politieke of religieuze radicalisering bij jongeren?

Voor het unieke seminar 'De kracht van jeugdwerk' slaan de Vlaamse, Franstalige en Duitstalige overheid uit België en de Franse overheid de handen in elkaar om extremisme een halt toe te roepen.

Welke vorming bestaat er al voor en door het jeugdwerk? Welke praktijkverhalen en projecten kunnen inspireren? En welke methodieken zijn er om radicalisering en gewelddadig extremisme te voorkomen?
Tijdens deze tweedaagse op 4 en 5 mei in Mechelen ga je in interactieve workshops aan de slag. Daarnaast nemen ook experten het woord en trek je erop uit voor inspirerende plaatsbezoeken.

Lees er meer over in onze JINT kalender en schrijf je in voor 18 april.


Sleutel mee aan de Europese key competences

Heb je tijdens je internationaal project met Youthpass gewerkt?
Wil je dat Europa nog meer én beter inzet op het erkennen van wat jongeren leren tijdens zo’n project?

De Europese Commissie wil de 8 kerncompetenties van levenslang leren bijschaven. Die kerncompetenties helpen jongeren benoemen wat ze geleerd hebben tijdens hun internationaal avontuur. Een krachtig instrument dus om hen meer bewust te maken van hun leerproces en om wat ze leerden, bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt, in te zetten.

Jammer genoeg is de omschrijving van die competenties vaak nog te moeilijk en te hoogdrempelig. Via een online bevraging wil de Commissie nu sleutelen aan de kerncompetenties.
Laat van je horen en vul de bevraging in! Zo geven we vanuit de jeugdsector een krachtig signaal aan de Commissie om van de kerncompetenties een nog beter bruikbare tool te maken.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

Maart 2017

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE maart 2017

KALENDER

15/05/2017  Refugees+


Refugees+: internationale vormingscursus over jonge vluchtelingen

Sinds het begin van de vluchtelingencrisis vluchtten al meer dan 1 miljoen mensen naar Europa, waaronder een groot deel jongeren. In verschillende landen worden allerlei veelal lokale initiatieven opgezet, maar steken ook angst, uitsluiting en racisme de kop op.

Refugees+ gaat dieper in op de uitdagingen waar jeugd- en jongerenwerkers voor staan om nieuwkomers en vluchtelingen op te vangen en te integreren.
In internationaal gezelschap ga je in op welke rol jij als jeugdwerker in dit proces kan spelen. Hoe kan je andere jongeren hierrond bewustmaken? En met welke tools en methodieken kan je concreet aan de slag gaan?

De cursus is heel ervaringsgericht en betrekt ook rechtstreeks vluchtelingen bij het programma! Een boeiende buitenkans om in een internationale setting rond dit thema aan de slag te gaan.
Lees er meer over in onze JINT kalender.


Youth in Action: 2016 in vogelvlucht

Terwijl we volop sleutelen aan ons jaarverslag van 2016,
nemen we je al even kort mee in wat het Erasmus+ Youth in Action programma – waarvoor JINT het nationaal agentschap is
in Vlaanderen – het voorbije jaar betekend heeft.

In 2016 namen 3032 jongeren en jeugdwerkers deel aan door JINT gesubsidieerde projecten. Van die jongeren leeft 28,5% in een maatschappelijk kwetsbare situatie.

In totaal werd een budget van  2.620.917 toegekend aan goedgekeurde projecten en aan vorming voor Europese vrijwilligers en jeugdwerkers, in het kader van de samenwerking tussen agentschappen.

151 projectaanvragen vonden hun weg naar JINT, 112 werden effectief goedgekeurd: 51 groepsuitwisselingen, 37 EVS projecten, 14 mobiliteit van jeugdwerkers projecten, 7 jongereninitiatieven/jeugdpartnerschapsprojecten en 3 jeugdbeleidsmeetings.

Sleutel je zelf aan een Youth in Action project? Je kan in 2017 nog een subsidieaanvraag indienen op 26/04 of 4/10. Lees er meer over op onze Youth in Action website.

Heb je een internationaal projectidee maar weet je niet of het voor subsidies in aanmerking komt?
Kom dan naar een van onze info- en vormingsdagen of contacteer Sophie van JINT.

 


Op naar een wettelijk kader voor het Europees solidariteitskorps

Eind 2016 lanceerde de Europese Commissie het Europees Solidariteitskorps. Het korps brengt verschillende bestaande initiatieven voor jongeren, waaronder Europees vrijwilligerswerk (EVS), onder één paraplu bijeen.

Op dit moment heeft het korps nog geen wettelijke basis. Daarom sleutelt de Commissie nu aan een wetsvoorstel, dat ze nog voor de zomer aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wil voorleggen. Verwacht wordt dat het voorstel eind 2017 goedgekeurd zou zijn, en dat er zo meer duidelijkheid en een budget voor het Solidariteitskorps komt.

Om nog voeding te geven aan het wetsvoorstel, publiceert de Commissie een publieke bevraging over het Solidariteitskorps. Zowel jongeren, jeugd- en jongerenwerkers als organisaties en overheden kunnen van zich laten horen.
Je kan de bevraging nog online invullen tot 2 april. Wij hopen alvast dat vrijwilligerswerk, ook onder de vleugels van het korps, echt vrijwilligerswerk kan en mag blijven in al haar diversiteit!


Praktijkverhalen: SALTO inclusie over werken met vluchtelingen in Europa

Wat doet Erasmus+ Youth in Action voor jonge vluchtelingen in Europa? Heet internationaal jeugdwerk hen welkom? Staan jeugdwerkactiviteiten open voor jongeren die nog in hun asielprocedure zitten? En hoe kan het jeugdwerk hen helpen om een nieuw leven op te bouwen?

SALTO inclusie maakte een overzicht van wat er op dit moment in internationaal jeugdwerk zoal voor en met jonge vluchtelingen en asielzoekers opgezet wordt. Lees meer over oa. het Vlaamse Wereldspelers project, een Turks project over bewustmaking bij jeugdwerkers en het kersverse Europese samenwerkingsproject ‘Becoming part of Europa’, waar JINT ook mee aan de kar trekt.

Het overzicht verscheen in de SALTO inclusie nieuwsbrief van februari. SALTO inclusie is één van de 8 SALTO Youth centra die het jeugdwerk in Europa rond verschillende thema’s ondersteunen. Ontdek  de thema’s en het uitgebreide aanbod van SALTO voor jouw projecten en werking.


Hoe smaakt ons e-zine?

Dit JINT e-zine vertrekt maandelijks naar zo’n 3000 abonnees, waarvan jij er eentje bent.
Maar smaakt het ook?

Laat het ons weten in deze korte, anonieme bevraging!

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].

 

Januari 2017

Is dit e-zine niet goed leesbaar? [viewonline-Lees het online]

JINT E-zine, maakt dat je weg bent
 
IN DIT E-ZINE zomer 2017

KALENDER


Go strange LIVE: geef je jongeren een zetje!

Via Youth in Action kan je vooral samenwerken met organisaties uit Europa en de Europese buurregio's. Eén keer per jaar lanceert de Europese Commissie ook een oproep voor wie het nog verderop zoekt. Deze projectoproep is jouw buitenkans om een overzeese samenwerking uit te bouwen.

Het gaat om een grootschalige en langdurige samenwerking tussen minstens 3 landen, waarvan er minstens één een programmaland is en één een ander partnerland uit de rest van de wereld.

Europees Vrijwilligerswerk, groepsuitwisselingen en mobiliteit van jeugdwerkers zijn mogelijk maar moeten steeds deel uitmaken van een samenwerkingsverband dat alle betrokken partnerorganisaties versterkt.

Lees hier meer over de mogelijkheden, de landen waarmee je kan samenwerken en de specifieke voorwaarden. Je dient samen voor 8 maart een aanvraag in bij het Executive Agency (niet bij JINT dus). Wordt je project goedgekeurd? Dan kan je ten vroegste vanaf 1 juli van start gaan. Meer info op onze Youth in Action website!


Vergroot de impact van je internationaal project

Nieuw jaar? Nieuwe website!
Onze jongerenwebsite www.gostrange.be zit in een volledig nieuw format. Werk je met jongeren en wil je hen een duwtje richting buitenland geven of mee wegwijs maken in het ruime buitenlandaanbod?

Go Strange toont de waaier aan mogelijkheden voor Vlaamse jongeren om een interculturele ervaring te beleven in het buitenland. Welke organisaties bieden inleefreizen aan? Zijn er subsidies voor ons groepsproject? Welke jobkansen zijn er over de grens? En hoe zit dat met vrijwilligerswerk of stage? Ga op zoek in de uitgebreide database of snuister eens tussen de vele praktijkverhalen. Daarnaast vind je ook een berg praktische tips op www.gostrange.be.

Wie het liever live komt uitzoeken, kan op zaterdag 21/10 terecht op onze Go Strange infobeurs in Gent. Save the date!

 


Welkom nieuwe loods

In 2016 ontvingen 91 verschillende organisaties centen en ondersteuning via JINT en het Erasmus+ Youth in Action programma, goed voor in totaal 110 internationale projecten. Een overzicht van die door JINT goedgekeurde projecten vind je op onze Youth in Action website.

Goed nieuws voor wie in 2017 zijn grenzen wil verleggen! Het projectbudget voor bij JINT ingediende Youth in Action projecten stijgt het komende jaar nog met een half miljoen euro. Op onze Youth in Action website vind je bij de verschillende mogelijkheden een overzicht van het beschikbare budget. Het totale beschikbare budget voor 2017 komt zo op 2.793.994 euro.

Daarnaast geven we ook nog mee dat de toekenning van de projectmiddelen in 2017 voor alle acties over de verschillende deadlines verspreid wordt. Dat betekent dat niet alle middelen - bijvoorbeeld door een grote aanvraag - al in de eerste aanvraagronde uitgeput zullen zijn.

Vragen of meer weten? Kom naar onze info- en vormingsdag op 15/02 of contacteer het Youth in Action team van JINT.


Deadline reminder!

Geef jij jongeren de kans om andere talen te horen en te leren kennen? Heb je een internationaal project opgezet waarin taal een belangrijke rol speelde? Dan kan je het Europees Talenlabel 2017 winnen!

Via het Talenlabel wil de Europese Commissie het vreemdetalenonderwijs in haar lidstaten stimuleren. De wedstrijd zoomt dit jaar in op het thema ‘taalvriendelijke samenleving’. Ook projecten die jongeren met elkaar in contact brengen, over de grenzen van taal en cultuur heen, komen in aanmerking. De laureaten winnen een mooie geldprijs en mogen een jaar lang het Europees talenlabel dragen.

Jouw project kandidaat stellen kan nog tot 26 april. Lees er meer over op de website van EPOS.


Tip van de maand: Joke (JINT trainer) over hoe je meer haalt uit je project

Kinderen moeten buiten kunnen spelen, dat weten ze bij de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk (VDS) al lang. In 2009 trok VDS verschillende Vlaamse jeugdwerkorganisaties mee op de kar om samen de Goe Gespeeld! campagne in gang te duwen. Lokale beleidsmakers, jeugdraden, jeugdwerkers én ouders kregen een flinke duw om spelen in de kijker te zetten én ruimte te maken voor écht spelen. Een charter voor gemeentes ontrolde zich en werd intussen al door meer dan 70 gemeentes ondertekend. En intussen bouwt VDS ook internationale kampen – euh – bruggen met Jantje Beton, de Nederlandse tegenhanger van Goe Gespeeld!


“We hadden na enkele jaren Goe Gespeeld! nood aan nieuwe input en kwamen al snel bij Jantje Beton in Nederland uit,” vertelt Amke van VDS. “ Ik had al aan enkele internationale cursussen via JINT deelgenomen. Met wat ik daar opstak en de mogelijkheden van Youth in Action in mijn achterhoofd, trokken we de grens over voor een eerste kennismaking met Jantje Beton. We ontdekten al gauw dat we veel gemeenschappelijk hebben, maar ook dat we veel van elkaar kunnen leren. Zo groeide het idee om een internationaal jeugdpartnerschap op te zetten rond buiten spelen.”

Wat ons erg aansprak was dat we met Jantje Beton op beleidsniveau konden gaan samenwerken. We hebben al veel internationale uitwisselingen en andere vrijwilligersprojecten opgezet en ondersteund met VDS, maar dit is nieuw. Dat we dezelfde taal spreken en de afstand niet zo groot is, maakt het ook heel haalbaar voor ons.”

“Het project gaf de Goe gespeeld! samenwerking hier in Vlaanderen alvast een nieuwe drive. Op de vergaderingen kwamen nieuwe ideeën naar boven, en enkele van de Vlaamse partners gaan binnenkort ook eens mee naar Jantje Beton. Door het project zijn ze echt meer betrokken geraakt.


De strategische samenwerking met Jantje Beton startte in september en loopt nog tot eind 2017. Op het programma staan oa. het uitwerken van een gemeenschappelijke Goe Gespeeld! nieuwsbrief vol inspirerende speeltips, verschillende meetings waarin de organisaties expertise gaan uitwisselen en 2 internationale bijeenkomsten voor gemeentes en lokale netwerken. Tenslotte komt er ook een concreet ‘product’ dat gemeentebesturen en lokale netwerken op weg zet om een positief speelklimaat te creëren. Hou zeker de Goe gespeeld! website in de gaten!

Meer weten over de Youth in Action mogelijkheden om zo’n internationaal jeugdpartnerschap op te zetten? Check www.youthinaction.be.
 


Zomeren, zomerde, gezomerd

Internationaal jeugdbeleid is een wondere, maar voor een buitenstaander soms ook complexe wereld. Jan Vanhee (Vlaamse Overheid), Koen Lambert (JINT) en Prof. dr. Guy Redig (VUB) gingen op zoek naar hoe ze het ingewikkelde kluwen konden ontwarren en op een gevatte manier konden voorstellen.

In hun kersverse publicatie ‘Europees en internationaal jeugdbeleid’ willen ze verschillende actoren in de jeugdsector en daarbuiten wegwijs maken. De tekst wil enerzijds een referentiekader zijn voor definities, begrippen en structuren die samen het Europees en internationaal jeugdbeleid vormen.  Daarnaast willen de auteurs ook een hulpmiddel aanreiken bij o.a. de kadervorming in het jeugdwerk en bij het onthaal van nieuwe medewerkers, bestuurders enz. De tekst geeft ook aan hoe particuliere spelers zoals organisaties, verenigingen en instellingen kunnen inspelen op dit beleid en waar dit mogelijkheden biedt (subsidies, vorming en begeleiding, samenwerking, …). Ook andere sectoren en studenten die zich op het internationale niveau bewegen, vinden in deze tekst zeker inspiratie.

Download ‘Europees en internationaal jeugdbeleid: een wegwijzer bij systemen, actoren en hun beleid voor jeugd(werk)’ in onze JINT infotheek.

 
 

 

 

www.jint.be

@jintvzw

JINT vzw

Grétrystraat 26

1000 BRUSSEL

tel: 02-209 07 20

jint@jint.be

Ik wens deze nieuwsbrief [unsubscribe-niet langer te ontvangen].