Op naar een wettelijk kader voor het Europees solidariteitskorps

16/02/2017

Eind 2016 lanceerde de Europese Commissie het Europees Solidariteitskorps. Het korps brengt verschillende bestaande initiatieven voor jongeren, waaronder Europees vrijwilligerswerk (EVS), onder één paraplu bijeen.

Op dit moment heeft het korps nog geen wettelijke basis. Daarom sleutelt de Commissie nu aan een wetsvoorstel, dat ze nog voor de zomer aan het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wil voorleggen. Verwacht wordt dat het voorstel eind 2017 goedgekeurd zou zijn, en dat er zo meer duidelijkheid en een budget voor het Solidariteitskorps komt.

Tot dan kunnen jongeren zich alvast registreren in de databank van het Solidariteitskorps. Jongeren die specifiek naar Europees vrijwilligerswerk op zoek zijn, nemen daarnaast na hun registratie best zelf ook contact op met het nationaal agentschap voor Europees vrijwilligerswerk in hun land, zoals JINT in Vlaanderen. Ook Vlaamse organisaties of verenigingen die jongeren als vrijwilliger willen uitzenden of die zo’n Europese vrijwilliger hier willen verwelkomen, kunnen rechtstreeks bij JINT terecht. Door een budgetverschuiving zijn er hiervoor tot eind 2017 alvast extra middelen vrijgemaakt.

Om nog voeding te geven aan het wetsvoorstel, publiceert de Commissie een publieke bevraging over het Solidariteitskorps. Zowel jongeren, jeugd- en jongerenwerkers als organisaties en overheden kunnen van zich laten horen.
Je kan de bevraging nog online invullen tot 2 april. Wij hopen alvast dat vrijwilligerswerk, ook onder de vleugels van het korps, echt vrijwilligerswerk kan en mag blijven in al haar diversiteit!