Sleutel mee aan de key competences

13/04/2017

Heb je tijdens je internationaal project met Youthpass gewerkt? Wil je dat Europa nog meer én beter inzet op het erkennen van wat jongeren leren tijdens zo’n project?

De Europese Commissie wil de 8 kerncompetenties van levenslang leren bijschaven. Die kerncompetenties helpen jongeren benoemen wat ze geleerd hebben tijdens hun internationaal avontuur. Een krachtig instrument dus om hen meer bewust te maken van hun leerproces en om wat ze leerden bijvoorbeeld op de arbeidsmarkt in te zetten.

Jammer genoeg is de omschrijving van die competenties vaak nog te moeilijk en te hoogdrempelig. Via een online bevraging wil de Commissie nu sleutelen aan de kerncompetenties.
Laat van je horen en vul de bevraging in! Zo geven we vanuit de jeugdsector een krachtig signaal aan de Commissie om van de kerncompetenties een nog meer bruikbare tool te maken.