Raad van Europa keurt eerste aanbeveling over jeugdwerk goed

13/06/2017

Jeugdwerk speelt een unieke rol in het versterken en motiveren van jongeren in Europa. Dit werd nu ook voor het eerst officieel erkend door de 47 lidstaten van de Raad van Europa: een mijlpaal voor het jeugdwerk in Europa!

Op 31 mei nam het Comité van ministers van de Raad van Europa voor het eerst een uitgebreide aanbeveling aan over jeugdwerk. Een grote stap op weg naar een bredere erkenning van het jeugdwerk, van jeugdwerkorganisaties en de positieve rol die zij spelen in de levens van jongeren, de impact in hun gemeenschappen en de maatschappij in het algemeen.

De aanbeveling heeft een lange weg afgelegd sinds de 2e Jeugdwerkconventie in Brussel in 2015. Die conventie bracht 400 jeugdwerkers, beleidsmakers en experts bijeen om de gelijkenissen tussen jeugdwerk in de verschillende Europese landen onder de loep te nemen. Het resultaat was één grote eindverklaring: een duidelijke boodschap aan alle betrokken beleidsorganen om groei en vernieuwing in het jeugdwerk te ondersteunen.  

2 jaar later geeft de Raad van Europa nu voor het eerst een politiek vervolg aan de aanbevelingen uit de eindverklaring. Hiermee wil het Comité van ministers oa. aangeven dat:

 • de duurzaamheid van de Europese identiteit en de kernwaarden van de Raad van Europa (waaronder mensenrechten en democratie) afhangt van de creativiteit, de vaardigheden en het sociaal engagement van jongeren en hun vertrouwen in de toekomst.
 • overheden jongeren moeten ondersteunen zodat ze hun volle potentieel kunnen realiseren in de maatschappij, en het hen mogelijk maken om hun levensweg uit te stippelen als actieve democratische burgers.
 • jeugdwerk in een belangrijke mate bijdraagt aan dat actief burgerschap door jongeren kansen te bieden om kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven, die hen helpen om sociaal engagement en actie te ondernemen.

Het document noemt ook verschillende aan te bevelen acties voor onder meer de overheden van de lidstaten, om het jeugdwerk hierin te ondersteunen.

 • Verzekeren dat het ontwikkelen en verder uitbouwen van de kwaliteit van jeugdwerk pro-actief ondersteund wordt via lokaal, regionaal of nationaal jeugdbeleid. Rekening houdend met de diversiteit van het jeugdwerk in de verschillende lidstaten, moet er specifieke aandacht zijn voor strategieën, kaders, wetgeving, duurzame structuren en middelen, en effectieve samenwerking met andere sectoren. Daarnaast moet ook gelijkwaardige toegang tot het jeugdwerk voor alle jongeren gepromoot worden.
  Jeugdwerkers en jongeren moeten actief betrokken worden bij het uittekenen van de realisatie hiervan.
   
 • Een samenhangend en flexibel kader uitwerken voor de opleiding van betaalde en vrijwillige jeugdwerkers, die rekening houdt met wat er al bestaat, nieuwe trends en domeinen en de diversiteit van het jeugdwerk. Ook hierbij moeten stakeholders, waaronder jeugdwerkers en jongeren zelf, betrokken worden.
  De ontwikkeling ondersteunen van gepaste vormen van evaluatie van de impact en resultaten van jeugdwerk, en de erkenning en impact van de Europese Jeugdwerk Portfolio versterken.

Vanuit JINT kijken we met veel enthousiasme naar deze politieke stap die het jeugdwerk voor het eerst zelf centraal stelt, en niet in functie van een andere beleidsdoelstelling. Dat de aanbeveling zo breed gedragen wordt over alle lidstaten van de Raad van Europa is erg bemoedigend.
Daarnaast is de goedkeuring ook een echte erkenning van het vele werk en de tijd die er de voorbije jaren vanuit de Vlaamse jeugdsector, de afdeling en JINT als Nationaal agentschap in gestopt is.

Nu is het tijd voor actie! In de aanbeveling krijgt de Raad van Europa concreet de opdracht om relevante stakeholders en actoren uit het jeugdwerk bijeen te brengen. Die moeten op middellange termijn een strategie uittekenen om de kennisopbouw over Europees jeugdwerk te voeden, uitwisseling te stimuleren en de dialoog tussen jeugdwerk, jeugdbeleid en jeugd onderzoek aan te zwengelen.

Wordt vervolgd!

Lees hier de volledige Youth Work Recommendation van de Raad van Europa.