Missie

JINT is
  • het kennis- en expertisecentrum over internationale jongerenmobiliteit en internationaal jeugdbeleid
  • Nationaal Agentschap voor de uitvoering van het jeugdluik Europese subsidieprogramma Erasmus+: Youth in Action.
JINT wil
  • de wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking van, voor en door jongeren bevorderen
  • de reflectie in binnen- en buitenland over jeugd, jeugdwerk en jeugd(werk)beleid door alle betrokken actoren bevorderen, op basis van wederzijdse internationale uitwisseling en samenwerking
JINT is er voor
  • jongeren
  • jeugdwerkers en hun organisaties
  • beleidsactoren

JINT werkt al meer dan 20 jaar aan een internationaal actieve en geïnternationaliseerde jeugdsector in Vlaanderen.

De JINT missietekst (pdf) werd in 2012 geactualiseerd.


Volgende artikels zijn ook interessant