The 10th InterCity Youth Conference – Participation 3.0

Deadline: 15-09-2021


Werk je op de gemeentelijke/stedelijke jeugddienst? Wil je collega's uit het buitenland ontmoeten en discussiëren over tools, methodes & praktijken rond jeugdparticipatie? Welkom op de 10de ICY Conferentie - Participatie 3.0! 

Kom samen met andere verantwoordelijken voor jeugdwerk op gemeentelijk/stedelijk niveau om de rol en capaciteit van lokale overheden te versterken in het ondersteunen van participatief jeugdwerk gebaseerd op kennis!

Wat kan je verwachten?

Deze conferentie wil: 

  • een holistische visie op jeugdparticipatie bevorderen en versterken als een proces van co-creatie van jeugdwerkactiviteiten tot het dagelijkse leven van gemeenschappen en politieke agenda's en besluiten;
  • voorbeelden geven van goede praktijken van jeugdparticipatie op lokaal niveau, en de waarden en effecten ervan voor jongeren en de samenleving onder de aandacht brengen;
  • inspireren en fungeren als uitgangspunt voor toekomstige Europese intergemeentelijke samenwerking rond jeugdparticipatie via Erasmus+ en het European Solidarity Corps;
  • de deelnemers de energie en ideeën geven die ze nodig hebben om naar huis terug te keren en echte veranderingen teweeg te brengen.

Interessant voor:

  • Ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk in hun gemeente (hoofden van afdelingen/eenheden jeugdwerk of gelijkwaardig).
  • Managers of coördinatoren van organisaties (publieke sector of NGO) die verantwoordelijk zijn voor jeugdwerk in hun gemeente.

Contact:

Heb je vragen? Contacteer Inez.Adriaensen [at] jint.be (Inez van JINT. )

Belangrijk:

Indien je geselecteerd wordt voor deze vorming is dit steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie kan deze vorming mogelijk geannuleerd, uitgesteld of vervangen worden door een online variant.