Conference: "On track" - Different youth work approaches for different NEET situations"

Deadline: 06-09-2020


Deze driedaagse conferentie focust op NEET-kwesties (Not in Education, Employment or Training) en goede voorbeelden daarrond, met de nadruk op samenwerking tussen het jeugdwerk en andere sectoren. 

"On Track" maakt deel uit van een stategische aanpak op lange termijn van het SALTO Inclusion & Diversity (SALTO I&D) Resource Centre en het Nationaal Agentschap van Turkije. Het draait rond het bereiken van jongeren die zijn uitgesloten door 'het systeem', hoe je ze terug kan verbinden met de samenleving en hun kansen in het leven verbeteren. Dit is een jaarlijkse bijeenkomst geworden van de professionals die werken aan NEET-kwesties. 

Doel van de conferentie:

  • de verschillende NEET-realiteiten binnen én buiten Europa verkennen
  • ervaringen uitwisselen rond methodieken en de manier van werken met deze jongeren
  • informatie en materialen delen rond dit thema
  • de waarde van internationaal jeugdwerk promoten

Contact:

Heb je vragen? Contacteer Marjolein.Vandenbroucke [at] jint.be (Marjolein van JINT. )

Belangrijk:

Indien je geselecteerd wordt voor deze vorming is dit steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie kan deze vorming mogelijk geannuleerd, uitgesteld of vervangen worden door een online variant.

Na selectie neem je contact op met vorming [at] jint.be in verband met je transport. JINT boekt het transport voor jou, ten vroegste 2 weken voor vertrek.