Empower inclusiv-ability

Deadline: 26-09-2021


Wil jij graag meer en betere inclusieve activiteiten organiseren? Waar moet je allemaal rekening mee houden, zowel qua individuele noden van de deelnemers als de verschillende fases in een internationaal project? En hoe kan je deze jongeren zelf actiever betrekken in de activiteiten? 

Dit seminarie rond capaciteitsopbouw is er voor jeugdorganisaties die hun inclusieve activiteiten met jongeren met een beperking of aandoening willen verbeteren. Daarnaast wordt er een nieuw instrument gelanceerd dat focust op een praktijkgerichte aanpak.

Dat instrument heet Guidelines on Disability-Inclusion en is er ter ondersteuning van organisaties die openstaan voor het werken met jongeren met een beperking en/of aandoening, maar weinig of geen relevante ervaring hebben bij het plannen van Europesemobiliteitsprojecten met jongeren met een beperking.

Tijdens het seminarie krijg je een overzicht van alle zaken waarmee je rekening moet houden, zowel met betrekking tot de verschillende individuele behoeften van deelnemers met een beperking als de verschillende fasen in internationale (kortetermijns-) mobiliteitsactiviteiten waarbij jongeren met een beperking en/of aandoening betrokken zijn. Verder komen de financieringsmogelijkheden in het kader van de programma's Erasmus+ Jeugd en het European Solidarity Corps voor kwalitatief hoogstaande projecten voor jongeren met een beperking aan bod. 

Interessant voor:

Jeugdwerkers en -organisaties die:

  • geen of weinig ervaring hebben met het werken met jongeren met een beperking of saandoening en die hun Europees jeugdwerk inclusiever en diverser willen maken;
  • ervaring hebben met de programma's Erasmus+ en/of het European Solidarity Corps.

Of organisaties met een basiservaring in het organiseren van jeugdmobiliteitsprojecten voor gemengde groepen die een meer strategische inclusieve aanpak willen ontwikkelen.

 

Belangrijk:

Indien je geselecteerd wordt voor deze vorming is dit steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie kan deze vorming mogelijk geannuleerd, uitgesteld of vervangen worden door een online variant.

Na selectie neem je contact op met vorming [at] jint.be in verband met je transport. JINT boekt het transport voor jou, ten vroegste 2 weken voor vertrek.

Contact:

Marjolein Vandenbroucke