Europe Goes Local: Project Lab

Deadline: 05-09-2022


Lokaal jeugdwerk met een internationale dimensie? Volg deze vorming om de mogelijkheden van Erasmus+ jeugd en European Solidarity Corps te verkennen en te implementeren op het lokale niveau!

Het Project Lab is een internationaal opleidings- en netwerkevenement ter versterking en ondersteuning om van het gebruik van de mogelijkheden die de programma’s Erasmus+ Jeugd en European Solidarity Corps bieden voor jeugdwerk op gemeentelijk niveau.

Wat kan je verwachten?

  • Je leert alle mogelijkheden van de Europese mobiliteitsprogramma’s kennen.
  • Je ontmoet je collega jeugdwerkers en gemeentelijke ambtenaren die rond jeugdwerk werken. 
  • Je krijgt directe steun van de nationale agentschappen om jouw project werkelijkheid te maken.

Zo ontdek je hoe je de Europese mobiliteitsprogramma’s kan gebruiken om jouw project mogelijk te maken!

Interessant voor:

  • jeugdwerkers
  • lokale ambtenaren verantwoordelijk voor jeugdwerk