European Academy on Youth Work (2e editie)

Deadline: 08-09-2021


Wil je meer te weten komen over innovatie en actuele trends in jeugdwerk? Wil je met collega's uit het Europese jeugdwerkveld innovatieve praktijken verkennen en nagaan wat er nodig is om ze te implementeren en te ondersteunen? Kom dan naar de 2e editie van de European Academy on Youth Work (EAYW)!

De EAYW is een initiatief van de nationale agentschappen van het Erasmus+-programma, de jeugdsector, het European Solidarity Corps en de SALTO-YOUTH-middelencentra. Het wil innovatie in jeugdwerk en jeugdwerkbeleid ondersteunen, de ontwikkeling van kwaliteitsvol jeugdwerk bevorderen en bijdragen aan het creëren van een gemeenschappelijke basis voor jeugdwerk en jeugdwerkbeleid. Het biedt een regelmatig platform voor reflectie, uitwisseling en kennisvergaring over innovatie en actuele Europese thema's, trends en ontwikkelingen in en met betrekking tot jeugdzaken.

Wat kun je verwachten tijdens de 2e editie van het EAYW?

Het 2e EAYW-evenement volgt na een succesvolle 1e editie. Die werd in mei 2019 georganiseerd in Kranjska Gora, Slovenië en bracht ongeveer 170 professionals samen uit het jeugdwerk, jeugdonderzoek en jeugdbeleid. Na een oproep voor voorstellen werden 36 innovatieve praktijken in en met betrekking tot het jeugdwerk gepresenteerd en besproken in relatie tot de huidige trends en ontwikkelingen. Meer informatie en het eindverslag van het eerste evenement zijn beschikbaar op www.eayw.net.

De 2e editie bouwt voort op de ervaringen van de 1e, maar wil ook een stap verder gaan: door meer nadruk te leggen op het leren over de mechanismen die innovatie in jeugdwerk kunnen aanwakkeren en ondersteunen, als antwoord op de uitdagingen en de veranderende realiteit waarmee samenlevingen en jongeren in Europa worden geconfronteerd. Het houdt ook rekening met de resultaten van het huidige onderzoek naar innovatie in jeugdwerk dat door het EAYW werd uitgevoerd.

Wat staat er op het programma? 

 • Samen onderzoeken wat de belangrijkste uitdagingen en trends zijn in/voor het jeugdwerk, die vragen om en leiden tot nieuwe, innovatieve en creatieve benaderingen en ontwikkelingen;
 • innovatieve praktijken, benaderingen, concepten en strategieën die in antwoord op deze uitdagingen en trends zijn ontwikkeld, onder de aandacht te brengen en te mainstreamen
 • meer te weten te komen over hoe innovatie in het jeugdwerk evolueert, en welke voorwaarden jongeren, jeugdwerkers, organisaties die met jongeren werken en anderen nodig hebben om innovatieve en impactvolle benaderingen, praktijken of strategieën te ontwikkelen, en
 • resultaten te boeken van de reflecties en discussies tijdens het evenement, die zullen helpen om kennis op te bouwen als veld en verdere ontwikkelingen met betrekking tot innovatie in jeugdwerk zullen ondersteunen.

Interessant voor:

 • Ervaren jeugdwerkers, betaald en/of vrijwillig, van alle niveaus (lokaal, regionaal, nationaal, Europees)
 • vertegenwoordigers van NGO's, 
 • professionals uit de jeugd(werk)sector, zoals
  • vertegenwoordigers van jeugdwerkbeleid en overheidsdiensten, nationale agentschappen en andere structuren voor jeugdwerk
  • opvoeders en lesgevers op het gebied van jeugdwerk(onderwijs) en
  • professionals op het gebied van wetenschap en onderzoek in het kader van jeugd(werk).

Deelnemers moeten grote belangstelling hebben om te leren over en bij te dragen tot nieuwe en innovatieve initiatieven en ontwikkelingen, met het oog op de verdere ontwikkeling van jeugdwerk of kaders voor jeugdwerk in hun eigen context.

Contact:

Heb je vragen? Contacteer rilke.mahieu [at] jint.be (Rilke van JINT)

Belangrijk:

Indien je geselecteerd wordt voor deze vorming is dit steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie kan deze vorming mogelijk geannuleerd, uitgesteld of vervangen worden door een online variant.