Info- en vormingsdag: participatie

Deadline: 13-12-2021


Plan je een internationaal project met je organisatie?

Zoek je nog centen of wil je de mogelijkheden van Erasmus+ Jeugd, het European Solidarity Corps en Bel'J leren kennen? Kom luisteren naar wat deze programma's voor jou kunnen betekenen: internationaal ontmoeten of lokaal solidair zijn, Europees of binnen België.  

Tijdens deze infosessie krijg je heel wat tips en tricks over hoe je internationaal op de kaart van je organisatie kan zetten. Daarnaast kom je te weten hoe je je eerste stappen kan zetten naar een Erasmus+ Jeugd-, European Solidarity Corps- of Bel'J-project. 

Neem op dinsdag 14 december deel aan deze (online) infosessie van 9u30 tot en met 12u.

  • Maak kennis met de ondersteuning die JINT jouw project en organisatie of groep kan bieden.
  • Wie wil kan in de daaropvolgende dagen ook individuele feedback (online) op z’n project(idee) krijgen.

In de namiddag kan je deelnemen aan de sessie over participatie.

Vormingssessie: participatie

Tijdstip: 13u30 - 16u00. 

Een van de prioriteiten van het Erasmus+-programma is participatie en deelname aan de democratie. Het programma is gericht op ondersteuning van actief burgerschap ; het bevordert de ontwikkeling van sociale en interculturele competenties, kritisch denken en mediageletterdheid. Via participatieprojecten binnen Erasmus+ Jeugd kan je hier specifiek rond werken.

Ook het European Solidarity Corps bevorderen participatie binnen de maatschappij, of het nu via vrijwilligerswerk is in binnen of buitenland, door een lokaal initiatief van jongeren of een uitwisseling met jongeren uit een andere taalgroep binnen België. 

Participatie kan je dus in heel veel verschillende dimensies bekijken: van democratische participatie als concept tot heel specifieke acties, mogelijk subsidieert door een van onze programma's. Kom jij er graag meer over te weten? Schrijf je dan alvast in voor deze sessie! 

Praktisch:

Of deze infosessie en vorming ter plekke online kunnen doorgaan zal beslist worden in lijn met de dan geldende maatregelen. Ingeschreven deelnemers worden tijdig gecontacteerd. Indien de sessie ter plekke doorgaat is de kostprijs 5 EUR, online is gratis. 

Inschrijven is noodzakelijk. Je kan je inschrijven voor:

  • de (online) infosessie (voormiddag)
  • de (online) vorming (namiddag)
  • beide

Interessant voor:

  • jeugd- en jongerenwerkers,
  • beleidsmakers en coördinatoren,
  • beroepskrachten en vrijwilligers,
  • jongeren zelf: al wie met zijn organisatie of groep eens ‘vreemd’ wil gaan;

De klemtoon ligt op projecten in Europa en de Europese buurregio’s.

Contact:

Heb je vragen? Contacteer barbara.cleynen [at] jint.be (Barbara van JINT. )