Internationaal vormingstraject ‘Lobbying for Youth Work’

Deadline: 31-01-2022


"Hoe sterker de mensen, hoe sterker het lokale jeugdbeleid."

- Geert Boutsen, nationaal coach Lobbying for Youth Work - 

Waarom een lobbytraject iets voor jou is?

Van manager tot beleidswerker. Van jeugdwerker tot netwerker. De jeugdambtenaar neemt alsmaar meer rollen op. En dat is nodig, want het lokale jeugdbeleid gaat breed en kent veel gezichten. Het alledaagse werk van de jeugdambtenaar is daardoor doordrongen van politieke issues en beleidswerk. Maar hoe krijg je meer impact op de uitkomst?

Lobbyen is een essentiële competentie van de jeugdambtenaar van vandaag. Het is geen ‘spel’ dat enkel in politieke achterkamers gespeeld wordt. Maar een onmisbare vaardigheid om jou als jeugdambtenaar te versterken. Zo kan jij als jeugdexpert succesvol de belangen van kinderen en jongeren in jouw stad of gemeente verdedigen.

Wil jij je competenties dus versterken om te strijden voor beter en breder lokaal jeugdbeleid? Wil je meer vat krijgen op beslissingen? Dan is een lobbytraject iets voor jou!

Je kan kiezen uit twee trajecten: dit internationaal vormingstraject ‘Lobbying for Youth Work’ of het Vlaamse traject ‘Lobbyen voor jeugdwerk/-beleid’ (2de helft 2022).

Internationaal vormingstraject ‘Lobbying for Youth Work’

"De kracht van internationale samenwerking gaf mij telkens weer de goesting om voor mijn eigen plan te gaan."

- Leen Van Bockstal - (Jeugddienst Leuven en deelnemer aan Lobbying for Youth Work ’19-‘20)

‘Lobbying for Youth Work’ is een Europees trainingsprogramma (Erasmus+ Jeugd), georganiseerd in de schoot van het samenwerkingsverband ‘Europe Goes Local’ dat jeugdwerk en -beleid op lokaal niveau wil versterken.

Samen met collega’s uit de 5 deelnemende landen (Duitsland, Letland, Kroatië, Frankrijk en Vlaanderen) ga je aan de slag. Dankzij het internationale aspect maak je kennis met andere culturen en specifieke lokale contexten die jouw eigen praktijk verrijken.

Wat mag je verwachten?

Zowel dit als het Vlaamse traject bieden een rijke modulaire leerervaring aan van ongeveer anderhalf jaar. Samen met collega’s start je je traject vanuit een ‘big ask’, een persoonlijk actieplan dat de kern is van je lobbytraject. Dit kan een concrete lokale nood zijn, een project of ambitie die je wil realiseren…

Het volledige leerproces is opgebouwd rond volgende pijlers:

 • In kaart brengen en analyseren van je lokale beleidsveld
 • Leren doelen stellen
 • Analyseren en ontwikkelen van je lokale netwerk
 • Actieplannen opmaken
 • Politieke communicatie

Traject

Het traject bestaat uit verschillende modules.

 • Drie internationale residentiële modules:
  • Module 1: van 6 tot 9 juni 2022 in Vlaanderen (Gent)
  • Module 2: van 12 tot 15 september 2022 in Letland
  • Module 3: februari-maart 2023, exacte datum ligt nog niet vast, in Frankrijk
 • Tussenin worden 2 tot 3 webinars (van elk 2 tot 3 uur) ingericht om je inzichten van de internationale modules te verdiepen.
 • Elke deelnemer ontvangt ook persoonlijke - en groepscoaching van een nationale coach. Voor Vlaanderen is dat Geert Boutsen van de UCLL-opleiding Sociaal Werk.

Alles gebeurt in overeenstemming met de dan geldende coronamaatregelen.

Profiel van de deelnemers?

We zoeken naar deelnemers die:

 • jeugdambtenaar of jeugdwerker zijn en die een concrete langetermijnambitie hebben om hun lokale context te veranderen. Deze jeugdexperten begrijpen de structuren, waarden en uitdagingen van het lokale jeugdbeleid;
 • toegewijd en sterk gemotiveerd zijn om actief en ten volle deel te nemen aan de verschillende onderdelen van de training (modules, webinars, coaching) om hun persoonlijke en professionele vaardigheden te ontwikkelen;
 • kunnen bevestigen dat ze in de mogelijkheid zijn om aan hun ‘big ask’ te werken en daarvoor intern steun krijgen.

Het internationale ‘Lobbying for Youth Work’ staat open voor 4 tot 5 deelnemers uit Vlaanderen. Je wordt verwacht je in het Engels te kunnen uitdrukken (maar uiteraard niet perfect). 

Prijs

Dit trainingsprogramma’s wordt ondersteund door Erasmus+ Jeugd. Per module betaal je 50 euro, dus in totaal voor het hele traject is dat 150 euro. De webinars en coachings zijn inbegrepen, net zoals alle reis- en verblijfskosten.

Meer info en inschrijven?

Meer info over het internationaal lobbytraject vind je hier. Je vindt er ook de inschrijflink. Je kan inschrijven tot en met 31 januari 2022.

Kom je graag wat meet te weten over Lobbying for Youth Work? Lees dan hier het interview met Geert Boutsen (in het Engels).

Heb je verder nog vragen? Neem dan contact op met Inez van JINT via inez.adriaensen [at] jint.be.