Jonge nieuwkomers (asielzoekers/vluchtelingen) in het hart van lokale gemeenschappen

Deadline: 17-02-2023


In België is de situatie voor asielzoekers en nieuwkomers niet gemakkelijk: mensen slapen 's winters op straat en er zijn zeer lange procedures voor regularisatie. Ondanks deze moeilijke situatie organiseren vrijwilligers, burgers en ngo's verschillende initiatieven om solidariteit te stimuleren en een band tussen gemeenschappen te smeden. 

In dit studiebezoek ontmoet je organisaties die werken rond immigratie en culturele verschillen. Zo leer je het opvangbeleid voor nieuwkomers in België kennen. Samen met de andere Europese deelnemers neem je alles kritisch onder de loep.

Wat mag je verwachten?

  • Wissel ideeën uit en ontmoet jeugdwerkers en basisorganisaties die dagelijks te maken hebben met de problematiek rond asielzoekers.
  • Ontdek structuren en veldactoren rond werken met jonge vluchtelingen, om hen op te nemen in de lokale gemeenschap via culturele of ondernemersinitiatieven.
  • Bespreek, reflecteer en vergelijk Belgische en Europese situaties met elkaar. Met welke realiteit krijg jij te maken? 
  • Netwerk! Bloeit daar al een transnationaal project?

Voor wie?

  • voor jeugdwerkers,
  • maatschappelijk werkers,
  • en projectleiders ...

... die rechtstreeks met jonge nieuwkomers (vluchtelingen en asielzoekers) werken op het gebied van inclusie en het bevorderen van het positief samenleven van jonge migranten en lokale gemeenschappen.

Vragen?