Look up! Critical thinking in and about youth work

Deadline: 5-12-2022


In de realiteit van klimaatverandering, moeilijke economische situaties, fake news, radicalisering en oorlogen is het essentieel om zowel jeugdwerkers als jongeren de instrumenten van kritisch denken aan te reiken. Kritisch denken stelt ons in staat na te denken over, inzicht te krijgen in en vraagtekens te zetten bij onze eigen aannames en overtuigingen en de invloed op en van organisaties en de samenleving.

Om jezelf en de wereld beter te begrijpen, je te oriënteren in de toenemende complexiteit en vreedzamere relaties te creëren, is kritisch denken een essentieel instrument voor elke jeugdwerker en collega uit het jeugdwerk.

Wat mag je verwachten:

• De ontwikkeling van een gemeenschappelijk begrip van kritisch denken als concept en als instrument in relatie tot jeugdwerk
• Verbetering van je kritische denkvaardigheden

• Leren hoe je via jeugdwerk leersituaties rond kritisch denken bij jongeren kan faciliteren

• Uitwisselen en verkennen van methoden, instrumenten, middelen en tips in verband met kritisch denken

Interessant voor:

Jeugdwerkers, jeugdleiders en vrijwilligers die met jongeren werken en...

  • Bereid zijn hun eigen ervaringen te delen en actief deel te nemen aan het leerproces
  • Hun lessen en vaardigheden na de training met jongeren te delen
  • Vertrouwd zijn met Engels als werktaal

Meer info en details over deze vorming vind je via onderstaande knop.

Contact: