"POWER" - Project factory for Empowerment of Young People In & After Imprisonment

++ GEANNULEERD ++


Omwille van het coronavirus kunnen er geen activiteiten starten tot en met 31 mei. Deze vorming vindt meerdere keren per jaar plaats, neem dus zeker een kijkje op onze kalender.

Schreef je je voor dit evenement in? Dan ontvang je van ons een mailtje met info.

Heb je vragen? Contacteer dan vorming@jint.be 

Het trainingsprogramma heeft de volgende doelstellingen:

  • Tijd en ruimte bieden om goede praktijken en methodieken rond sociale inclusie te delen, met een focus op het dagelijks werken met jongeren in of na detentie 
  • De mogelijkheid bieden om de rol van niet-formeel leren te definiëren in het werken met jongeren in of na detentie
  • Het opzetten van nieuwe partnerschappen en netwerken op nationaal en internationaal niveau voor verdere samenwerkingen
  • De ontwikkeling van concrete projectideeën die kunnen worden uitgevoerd in het kader van het European Solidarity Corps en Erasmus+: Youth in Action

Je kan je zowel individueel of als tandem aanmelden. Na de training wordt er verwacht dat je een projectaanvraag ontwikkelt en indient binnen één van de programma's. Je wordt hiervoor ook na de training in april extra ondersteund.

Interessant voor:

  • jeugdwerkers
  • sociaal werkers, psychologen, projectcoördinatoren, jeugdwerkers en andere werknemers van reclasseringscentra en gesloten instellingen zoals detentiediensten, gevangenissen ... die met jongeren werken
  • werknemers van niet-gouvernementele organisaties die aansluiting vinden bij het thema

Contact

Heb je vragen? Contacteer Kevin van JINT, of bel even op 02 209 07 20.