Ready, Set, Make the change! European Solidarity Corps Online Course - final phase of 2020!

Deadline: 24-11-2020


Een gratis online cursus waarmee mensen die geïnteresseerd zijn in het European Solidarity Corps op een flexibele manier kennis kunnen maken met de programmamogelijkheden.

Deze online cursus over het European Solidarity Corps is meer dan alleen een online tutorial. Via discussiefora kan je vragen en ideeën voor goede praktijken delen. Na het afronden van elk opleidingsonderdeel zijn er activiteiten die je kan voltooien om de kennis van de behandelde onderwerpen te testen. En na het succesvolle beëindigen van de cursus, krijg je een Youthpass-certificaat.

De cursus is nu open voor inschrijving op het SALTO HOP Online Platform!

Contact:

Heb je vragen? Contacteer barbara.cleynen [at] jint.be (Barbara van JINT) of bel naar 02 209 07 20.

Interessant voor:

  • jeugdwerkers
  • trainers en coaches
  • mensen die (als vrijwilliger) dagelijks met jongeren werken