SEMINAR ‘NAVIGATE YOU(TH)’ - Building bridges for the inclusion of young people with a migrant background in local communities

Deadline: 10-09-2021


Hoe leid je jongeren met een migrantenachtergrond toe naar het jeugdwerk? Hoe kan je hun inclusie in de lokale gemeenschap bevorderen aan de hand van jeugdwerk? Je ontdekt het tijdens dit seminarie! 

Vaak zijn bijzondere inspanningen nodig om jongeren die anders uitgesloten zouden blijven, toegang te geven tot de mogelijkheden van het jeugdwerk. Dit geldt met name voor jongeren met een migrantenachtergrond (d.w.z. jongeren die in het buitenland zijn geboren, of van wie de ouders dat zijn). Bovendien zijn jeugdorganisaties zich niet altijd bewust van of voorbereid op de specifieke behoeften, zorgen en belemmeringen die deze jongeren en hun omgeving kunnen hebben.

Navigate You(th) als instrument om bruggen te bouwen

Er is actieve ondersteuning op maat nodig om hen bij het jeugdwerk te betrekken en om een stevige band te creëren tussen jongeren en jeugdorganisaties. Daarover gaat het Rolmodelleninitiatief Navigate You(th), opgezet door JINT in nauwe samenwerking met :

  • PIN, een organisatie in de sociale economie die via een netwerk van 'rolmodellen in diversiteit' (ervaringsdeskundigen die vroeger zelf nieuwkomer waren) lokale gemeenten helpt bij het ondersteunen van nieuwkomers in hun maatschappelijke integratie;
  • Tumult, een jongerenorganisatie die via jeugdwerk werkt aan de sociale integratie van kansarme jongeren, zoals jongeren met een migrantenachtergrond.

In dit internationaal seminarie willen we de praktijk, methodes en leerresultaten van Navigate You(th) delen. Ook andere gelijkaardige initiatieven in België/Vlaanderen die werken rond het betrekken van jongeren met een migrantenachtergrond in jeugdwerk komen aan bod. We bundelen de expertise met andere gelijkaardige praktijken in heel Europa.

Wat mag je verwachten?

Dit seminarie brengt 20 mensen samen uit heel Europa die de inclusie van jongeren met een migrantenachtergrond in lokale gemeenschappen bevorderen via jeugdwerkactiviteiten. We willen een ruimte creëren om te leren over benaderingen die het jeugdwerk en het jeugdbeleid gebruiken om jongeren met een migrantenachtergrond te ondersteunen bij hun deelname aan jeugdwerk. 

Meer specifiek willen we:

  • Een gemeenschappelijk begrip ontwikkelen van de rol en de waarde van jeugdwerk voor de sociale inclusie van jongeren met een migrantenachtergrond.
  • Uitdagingen en behoeften inzake sociale inclusie van jongeren met een migrantenachtergrond in de lokale context verkennen en goede praktijken en benaderingen voor het aangaan van die uitdagingen in een jeugdwerkcontext identificeren.
  • Eigen praktijken, expertise en projecten die bruggen bouwen tussen jongeren met een migrantenachtergrond en jeugdwerk delen en ondersteunen, als inspiratiebron voor toekomstige lokale en Europese jeugdprojecten.

Interessant voor:

We zijn op zoek naar 20 deelnemers. Schrijf je in als je ...

  • direct of indirect werkt aan de sociale inclusie van jongeren met een migrantenachtergrond (bv. in een jeugdorganisatie, lokale gemeente, asielcentrum, ...);
  • gemotiveerd bent om bruggen te bouwen tussen jongeren met een migrantenachtergrond en jeugdwerkorganisaties;
  • minimum 18 jaar oud bent;
  • in staat bent om in het Engels te werken om een doeltreffende communicatie tijdens het seminarie tot stand te brengen; 
  • facultatief: eigen ervaring hebt om te delen over het begeleiden van jongeren met een migrantenachtergrond naar jeugdwerk en jeugdactiviteiten.

Let op: het seminar gaat niet over het creëren van nieuwe vormen van jeugdwerk voor jongeren met een migrantenachtergrond, maar over het bouwen van bruggen tussen de jongeren en bestaande jeugdwerkactiviteiten! 

Contact:

Heb je vragen? Contacteer inez.adriaensen [at] jint.be (Inez van JINT)

Belangrijk:

Indien je geselecteerd wordt voor deze vorming is dit steeds onder voorbehoud. Afhankelijk van de evolutie van de coronapandemie kan deze vorming mogelijk geannuleerd, uitgesteld of vervangen worden door een online variant.