Spotlight on SALTO

Deadline: 22-06-2021


'Spotlight on SALTO' is een reeks online infosessies waar de mogelijkheden van de Erasmus+ Jeugd- en European Solidarity Corps-programma's worden toegelicht en de activiteiten en instrumenten van de SALTO-Resouce Centres gepresenteerd worden. Daarnaast kan je ook hun verschillende programmastrategieën ontdekken: de strategie voor inclusie en diversiteit, de strategie voor jongerenparticipatie, de strategie voor Youthpass, de Europese trainingsstrategie en de strategie voor samenwerking met naburige partnerlanden.

Overzicht

In elke sessie komen verschillende elementen en strategieën van de programma's aan bod vergezeld van input door de SALTO Resource Centres en experten. Er wordt ook ruimte voorzien voor je vragen en opmerkingen. Ja kan je inschrijven voor één, meerdere of alle zes sessies. De sessies beginnen telkens om 14:00 uur en duren ongeveer 1,5 uur.

 

YOUTH PARTICIPATION: Dinsdag 01.06.2021 om 14:00u [SALTO Participation & Information]

What are the tools and resources to foster youth participation? What can the newly released Youth Participation Toolkit offer to support young people's participation?

 

PARTNER COUNTRIES: Woensdag 02.06.2021 om 14:00u [SALTO Eastern Europe and Caucasus; SALTO Euromed & SALTO Southeast Europe]

What kind of opportunities are available for organisations and individuals in the Western Balkans, Eastern Partnership and Russia, in the South-Mediterranean? 

 

RECOGNITION & YOUTHPASS: donderdag 10.06.2021 om 14:00u [SALTO Training & Cooperation]

Why should one pay attention to learning in youth work and in volunteering - and how? What else is there in the Youthpass strategy?

 

SOLIDARITY & VOLUNTEERING: dinsdag 15.06.2021 om 14:00u [SALTO European Solidarity Corps]

What does solidarity mean for you? What is the connection between solidarity and volunteering? What opportunities does the new programme bring?

 

INCLUSION: donderdag 17.06.2021 om 14:00u [SALTO Inclusion & Diversity]

Everything you wanted to know about inclusion and diversity but were afraid to ask! 

 

EUROPEAN TRAINING STRATEGY: donderdag 24.06.2021 om 14:00u [SALTO Training & Cooperation]

What does training in youth work mean today? How can a European training strategy contribute to your professional development as a training provider, trainer, or youth worker? What else is in there for you?

Inschrijven

Inschrijven voor elke sessie doe je tot 2 dagen voor het evenement via de volgende link: https://saltotcrc.typeform.com/to/PO5Zptrb 

Interessant voor:

  • Jeugdwerkers
  • Trainers en coaches
  • Mensen die (als vrijwilliger) dagelijks met jongeren werken 

Contact:

Heb je vragen? Contacteer yannick.deschaepmeester [at] jint.be (Yannick van JINT)