YOUTH IN EUROPE: OFFENBURG TALKS #5

Identities and belonging: what does youth work and youth policy need to know about young people today?


Jezelf kunnen zijn en erbij horen: het is van levensbelang voor elke jongere. Maar wie zijn de jongeren van vandaag? Welke identiteit(en) zijn voor hen belangrijk en waar voelen ze zich thuis? Welke rol kan jeugdwerk en -beleid spelen in identiteitsontwikkeling en het creëren van een gemeenschapsgevoel bij jongeren?

De “Youth in Europe: Offenburg Talks” zijn seminaries waar experten uit de jeugdsector bijeenkomen. Ze buigen zich samen over een thema dat relevant is voor de jeugdsector en dat een impact heeft op het jeugdbeleid, de jeugdwerkpraktijk en het leven van jongeren in het algemeen. Deze vijfde editie focust zich op de identiteit van jongeren en welke invloed individualisme, gemeenschappen en subculturen hebben op jongeren. Schuif mee aan tafel en ga met frisse ideeën naar huis over hoe jongeren beter ondersteund kunnen worden door jeugdwerk en jeugdbeleid op dat vlak.

De Offenburg Talks worden georganiseerd door het Nationaal agentschap van Duitsland, Estland, EDUFI Finland, MOVIT Slovenië en JINT, het agentschap voor Vlaanderen.

Interessant voor:

  • Jeugdwerkers
  • Jeugdbeleidsmakers
  • Jeugdonderzoekers
  • Jeugdwerkondersteuners
  • Trainers en coaches
  • Mensen die (als vrijwilliger) dagelijks met jongeren werken