28/01/2020

Brexit update


Deelname van het Verenigd Koninkrijk aan het Erasmus+-programma en het European Solidarity Corps.

Op 31 januari 2020 verlaat het Verenigd Koninkrijk (VK) de EU. Wat wil dat voor jou zeggen?

  • Voor alle drie rondes in 2020 (5 februari, 30 april en 1 oktober) kan je een aanvraag indienen met partners in het VK, zowel voor het European Solidarity Corps als Erasmus+.
  • Heb je een projectpartner in het VK? Stuur je jongeren naar daar of ontvang je jongeren van daar? Voor 2020 blijft alles zoals het is en maakt het VK volledig deel uit van zowel het Erasmus+-programma als het European Solidarity Corps.
  • Maak je deel uit van een project dat dit jaar wordt goedgekeurd en meerdere jaren duurt? Ook hier blijft alles hetzelfde.

Of en hoe het Verenigd Koninkrijk zal deelnemen aan de nieuwe programma’s die in 2021 van start gaan zal afhangen van de onderhandelingen met de EU.