29/11/2022

EACEA Infomomenten over subsidiemogelijkheden voor jongerenorganisaties

Het European Education and Culture Executive Agency (EACEA) organiseert twee online infomomenten over financieringskansen voor jongerenorganisaties in het kader van het Erasmus+-programma. De focus van de aanvragen ligt op internationale samenwerking, partnerschap en netwerken.

Opgelet! Deze aanvragen kan je niet bij JINT indienen, wel rechtstreeks bij het EACEA.


Infodag: Projectoproep Capaciteitsopbouw Jeugd 2023

  • Datum: 12 december 2022
  • Tijdstip: 10.00u tot 12.00u

Deze projectoproep wil internationale samenwerking, beleidsdialoog en niet-formeel leren op het gebied van jeugd ondersteunen als motor van duurzame sociaal-economische ontwikkeling, met name in de partnerlanden waarop de actie is gericht.

Tijdens deze sessie komen de beleidscontext en de oproep aan bod. Verder leer je hoe je een goed projectvoorstel opstelt en indient.

Infodag: Projectoproep European Youth Together 2023 

  • Datum: 15 december 2022
  • Tijdstip: 14.00u tot 16.00u

European Youth Together wil netwerken opzetten ter bevordering van regionale partnerschappen, die in nauwe samenwerking met jongeren worden beheerd. Daarnaast ondersteunt het grensoverschrijdende partnerschappen, zowel voor beginnende jongerenorganisaties als grotere organisaties. Projecten in het kader van deze actie moeten bijdragen tot het verbreden van het bereik van jongeren om een verscheidenheid aan stemmen te waarborgen en een divers scala aan jongeren te bereiken, waaronder kansarme jongeren.

Tijdens deze sessie komt de oproep aan bod. Verder leer je hoe je een goed projectvoorstel opstelt en indient.

Beide evenementen vinden online plaats.

Schrijf je in