JINT Focus: reizen om te leren

Met deze publicatie wil JINT inzoomen op het aspect van leren tijdens een internationaal project.

Reizen om te leren

Met deze publicatie wil JINT inzoomen op het aspect van leren tijdens een internationaal project. De focus ligt op transnationale leermobiliteit van jongeren en jeugdwerkers, in een niet-formele context. De publicatie legt kort de achtergrond en betekenis van het begrip uit, schetst het Europese beleidskader, staat stil bij actueel onderzoek naar de effecten en impact op organisaties, en biedt een afsluitend hoofdstuk over leermobiliteit van jongeren met minder kansen. JINT wil hiermee bijdragen aan het debat over het absolute belang en de meer dan toegevoegde waarde van leermobiliteit van jongeren.

Download  JINT FOCUS: Reizen om te leren

JINT Focus

'Reizen om te leren – leermobiliteit van jongeren en jeugdwerkers’ maakt deel uit van onze JINT Focus reeks. JINT volgt internationale thema’s die jongerenorganisaties en het jeugdwerk aanbelangen op de voet. Een JINT Focusbrochure verkent een thema in de diepte, kadert de internationale dimensie ervan en vertelt hoe Europa er beleid rond voert.