Liaisons - een toolkit om via jongereninformatie extremisme te voorkomen

Liaisons is een praktisch instrument voor iedereen die met jongeren werkt (jeugdwerkers, jeugdinformatiewerkers, opvoeders, leraren, sociaal werkers, vrijw


De Liaisons toolkit bekijkt extremisme en radicaliseren van verschillende kanten en houdt daarbij  rekening met onderwerpen zoals identiteit, anders zijn, zelfbewustzijn, debatvaardigheden, mediawijsheid en informatiecompetenties. Dat op zich is een ambitieuze taak, want de bedoeling van liaisons is om jongeren bewust te maken van het feit dat:

  • verschillen troeven zijn;
  • diverse meningen helpen om vrij ideeën uit te wisselen en zo de maatschappij te veranderen;
  • kritisch denken bijdraagt aan autonomie en vrijheid;
  • zelfbewustzijn de basis is voor zelfontplooiing en een voorwaarde om je plaats te vinden in de maatschappij;
  • al deze elementen (en nog andere) belangrijke ingrediënten zijn om samen te leven. Daarom zijn ze essentieel om een respectvolle en progressieve interculturele maatschappij te bouwen.

Jeugdwerkers zijn dankzij hun nauwe vertrouwensrelatie met de jongeren perfect geplaatst om risicofactoren te identificeren en verdere radicalisering en extremisme te voorkomen. Dit is een uitdagende taak, maar wel een die zeer noodzakelijk is in de huidige maatschappelijke context.

We hopen dat Liaisons je kan helpen in je dagelijkse werk met jongeren om deze uitdagingen tot een goed einde te brengen.

Download Liaisons