Verslag inspiratienamiddag Dubbel Krachtig

De inspiratienamiddag ‘Dubbel Krachtig: jeugdwerk en mensenrechten is machtig’ ging door op 20 juni 2019.


Youth for Human Rights

JINT is sinds 2017 partner in het Europees netwerkproject Youth for Human Rights met als doel mensenrechten(educatie) bovenaan de jeugdwerk-agenda te plaatsen. Op deze inspiratienamiddag deelden we resultaten uit dit project met professionals werkzaam in onderwijs, beleid en praktijk en zetten het thema mensenrechten op de agenda van het Vlaamse jeugdwerk. JINT werkte hiervoor samen met het Kenniscentrum Kinderrechten vzw (KeKi).

Download verslag