Deadlines

Hier vind je een overzicht van de subsidiedeadlines voor internationale jeugdprojecten.

Vind je niet wat je zoekt of heb je een vraag? Geef ons dan een seintje

 

01-10-2020 om 12:00

European Solidarity Corps

Europese Unie

Het European Solidarity Corps is een van de nieuwste subsidieprogramma’s van de Europese Unie. Het zet in op projecten rond solidariteit door en voor jongeren in Europa. Met subsidies en ondersteuning neem je zo een vrijwilliger, stagiair of werknemer in je organisatie op, of help je jongeren hun eigen project opzetten.

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • vrijwilligerswerk in Europa of een naburig land , alleen of in groep
  • nationale solidariteitsprojecten
  • stages en jobs die bijdragen aan een solidair Europa

In 2020 zal je projectaanvragen kunnen indienen op 11 februari, 7 mei en 1 oktober. 

Meer informatie kan je vinden op de programmawebsite voor het European Solidarity Corps.

01-10-2020 om 12:00

Erasmus+: Youth in Action

Europese Unie

JINT is het Nationaal Agentschap voor Erasmus+: Youth in Action in Vlaanderen. Bij JINT kan je terecht met al je vragen rond dit programma, een subsidieaanvraag indienen, (internationale) vorming volgen, en zoveel meer.

Het Youth in Action subsidieprogramma Erasmus+ is het EU programma voor onderwijs, opleiding, jeugd en sport. Youth in Action is het jeugd-luik binnen Erasmus+. Via Youth in Action ondersteunt de Europese Unie internationale ontmoeting en uitwisseling voor en door jongeren en jeugdwerkers van jeugdorganisaties in de vrije tijd. Uitwisselingen in groep, samenwerking tussen organisaties maar ook individueel vrijwilligerswerk zijn enkele van de mogelijkheden.

In 2020 zal je projectaanvragen kunnen indienen op 11 februari, 7 mei en 1 oktober. 

Meer informatie kan je vinden op de programmawebsite voor Erasmus+: Youth in Action.

01-10-2020 om 23:59

European Youth Foundation

Raad van Europa

European Youth Foundation (EYF) is een steunfonds dat de samenwerking tussen jongeren in Europa wil bevorderen. Er zijn subsidies voor internationale activiteiten. Het gaat o.a. over uitwisseling en ontmoeting van jeugdleiders en seminaries. Er is een deadline twee keer per jaar, één in april en één in oktober.

Internationale activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni 2021 kan je indienen tot 1 april 2020. Internationale activiteiten die plaatsvinden tussen 1 april en 31 december 2021 kan je indienen tot 1 oktober 2020.

Meer info en kandidaat stellen kan op de website van European Youth Foundation.

29-10-2020 om 12:00

Jeugdpartnerschap: creativiteit (extra KA2 Call)

Europese Unie

Gebruik Erasmus+-subsidies om de COVID-19 situatie mee het hoofd te bieden! Deze eenmalige extra call zet in op creativiteit als antwoord op de crisis en biedt kansen voor projecten die zich bevinden op het kruispunt Jeugd en Kunst & Cultuur.

Het doel?

  • Organisaties uit de creatieve en culturele sector te betrekken. Zij kunnen mee het Europese bewustzijn stimuleren en zorgen voor lokale innovaties, zowel voor de huidige als toekomstige generaties.
  • De ontwikkeling van vaardigheden en competenties die creativiteit versterken te verbeteren. Focus op het stimuleren van de kwaliteit, innovatie en erkenning van jeugdwerk om het creatieve potentieel van de jeugd ondersteunen en zo bij te dragen tot het herstelvermogen van de culturele en creatieve sectoren. 

Deze projecten versterken de sectoroverstijgende samenwerking, waarbij de nadruk ligt op creativiteit, Europees burgerschap en cultureel bewustzijn van alle burgers, en in dit geval jongeren.

De prioriteit ligt enerzijds op het versterken van die vaardigheden en competenties, maar anderzijds ook op acties die bijdragen aan het scheppen van banen, duurzame ontwikkeling en sociale inclusie via kunst, door een innovatieve aanpak van de participatieve en interculturele dialoog te stimuleren tussen de jeugdsector en de creatieve/culturele sector.

Projecten moeten van start gaan tussen 1 maart 2021 en 30 juni 2021. Ze omvatten een duurtijd vanaf 6 tot 24 maanden. Je kan maximaal 300 000 EUR aanvragen voor een project van 24 maanden.

Deadline: 29 oktober 2020.

Meer informatie vind je in versie 3 van de Erasmus+-programmagids of in het aparte corrigendum voor de extra call.

De aanvraagformulieren (zodra die beschikbaar zijn) vind je op de Erasmus+: Youth in Action-website.

6 weken voor de start van je project

Bel'J

Vlaamse overheid

Ontmoet jongeren uit de andere Belgische gemeenschappen (Franstalige of Duitstalige gemeenschap): steek met Bel'J de taalgrens over voor een groepsuitwisseling, vrijwilligerswerk, haal een vrijwilliger in jouw organisatie, organiseer een mobiliteit van jeugdwerkers, jobshadowing of samenwerkingsproject in eigen land. Je kan nieuwe methodieken opdoen, ervaringen uitwisselen en je organisatie versterken.

Neem een kijkje op de Bel'J-website.