Europe Goes Local

Lokaal jeugdwerk is de plek bij uitstek waar jongeren hun interesses en talenten ontdekken en ontwikkelen, mogen experimenteren en hun toekomstambities vormgeven. Het strategisch partnerschap ‘Europe Goes Local: Supporting Youth Work at the Municipal Level’ dat JINT sinds 2016 coördineert, zet zich daarom in voor de verdere ontwikkeling en versterking van lokaal jeugdwerk


De drie doelstellingen

  • Versterking van de ontwikkeling, praktijk, kwaliteit en erkenning van lokaal jeugdwerk 
  • Integreren van een Europese dimensie in het lokale jeugdwerk door onder meer kansen en ondersteuning te bieden aan lokale partners voor Europese samenwerking en projecten
  • Bijdragen aan de ontwikkeling van het jeugdwerk in het kader van de Europese Jeugdwerkagenda en het Bonn Process 

Lees de volledige Europe Goes Local missietekst 2021-2027. 

Een sterk partnerschap

Onder de coördinatie van JINT bundelt Europe Goes Local krachten met vele Europese, nationale en lokale partners om lokaal jeugdwerk te ondersteunen. Samen vormen deze partners een platform dat inzet op belangen verdedigen, uitwisseling van kennis en expertise, peer learning en netwerking:

Europees Charter voor Lokaal Jeugdwerk

Een van de belangrijkste realisaties van dit partnerschap is het Europees Charter voor Lokaal Jeugdwerk. Het is gegroeid en gevoed vanuit de Europese jeugdwerkgemeenschap op basis van een Europese bevraging bij een brede groep stakeholders op verschillende niveaus, zoals overheden, gemeenten, jeugdwerkorganisaties, jeugdraden en koepelorganisaties. 

Het charter wil lokaal jeugdwerk versterken. Het benoemt uitgangspunten voor kwaliteitsvol jeugdwerk en maakt duidelijk hoe jeugdwerk georganiseerd kan worden om aan die uitgangspunten te voldoen. Alle stakeholders kunnen het vrij gebruiken als een methode of instrument om in dialoog te gaan over jeugdwerk. Je kan het ook gebruiken als een soort checklist om te bepalen welke maatregelen nodig zijn om jeugdwerk verder te versterken, zo goed en efficiënt mogelijk. 

De Changemakers Kit, een interactieve online toolkit, biedt hierbij ondersteuning met reflectievragen en een self-assessment en inspireert met praktijkvoorbeelden, tools en verdiepende bronnen

Activiteiten

Europe Goes Local biedt kansen tot ontmoeting en samenwerking in Europa voor iedereen die een rol opneemt in lokaal jeugdwerk, zoals …

  • jeugdambtenaren
  • lokale jeugdwerkers
  • nationale jeugdwerkorganisaties

Naast de jaarlijkse Europe Goes Local conferentie is er een divers aanbod van activiteiten die je wegwijs maken in de Europese programma’s:

  • thematische studiebezoeken
  • vormingscursussen
  • project labs

Het aanbod vind je op onze JINT-kalender en op de website van Europe Goes Local, waar je ook veel verhalen over internationale ontmoetingen kan lezen. 

Contactpersoon bij JINT


Fotografen: Johannes De Bruycker, Nikki Lucy & Sanna Nuutinen