Medewerkers

Het JINT-team zet zich in om jongeren en jeugdorganisaties te helpen internationaal te gaan.


Management

Het Managementteam stuurt alle medewerkers van JINT aan en houdt het overzicht over de uitvoering van de programma’s en de kwaliteit van de dienstverlening.

Facility

In het Facility-team wordt gezorgd voor de algemene ondersteuning van JINT en de collega’s; ICT, administratie, onthaal, boekhouding, gebouwbeheer en logistiek zijn hier in goede handen. De projectassistenten bieden ook administratieve ondersteuning bij projectaanvragen en eindverslagen van de Europese programma’s.

Beheer Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps & Bel'J

Deze collega’s ondersteunen en beheren de projecten die in aanmerking komen voor de Europese subsidieprogramma’s. Daarnaast coördineren zij ook het Bel’J-programma. Wil je weten wie welke mogelijkheden ondersteunt en beheert? Neem dan een kijkje op de contactpagina's van Erasmus+ Jeugd, European Solidarity Corps en Bel'J.

Ondersteuning Internationaal Jeugdwerk

Dit team ondersteunt jongeren met buitenlandplannen en jeugd(werk)organisaties die dromen van internationale projecten en samenwerkingen. Via communicatie, publiekswerking, vorming & netwerking, kennismanagement en het ontwikkelen van tools wordt ingezet op:

  • het verzamelen, borgen en delen van know how;
  • het ondersteunen van de kwaliteit van projecten en plannen;
  • informeren, inspireren en sensibiliseren.

Europe Goes Local

Europe Goes Local is een Strategisch Partnerschap tussen 27 Nationaal Agentschappen van Erasmus+ Jeugd en hun partners. De focus ligt op het verbeteren van de kwaliteit van lokaal jeugdwerk door nauwere samenwerking. Europe Goes Local is ook een onderdeel van JINT.

SALTO Inclusion and Diversity

Het SALTO Inclusion & Diversity Resource Centre is een onderdeel van JINT. SALTO-YOUTH staat voor Support, Advanced Learning and Training Opportunities for Youth. Dit Resource Centre is gespecialiseerd in internationale projecten met jongeren uit kwetsbare en diverse groepen. De project officers zetten hun expertise in om - aan de hand van vorming, publicaties, tools,... - alle Nationale Agentschappen in het Europese netwerk bij te staan in het ondersteunen en begeleiden van deze projecten.