12/01/2021

Brexit en de Europese programma’s


2021 luidde niet alleen een nieuw jaar in, sinds 1 januari 2021 kwam de transitieperiode aan z’n eind en is Brexit een feit. Wie in de kerstvakantie het nieuws een beetje heeft gevolgd hoorde misschien dat er een akkoord is, maar dat de Britten besloten om niet langer deel te nemen aan Erasmus+ en het European Solidarity Corps.

Maar wat wil dat nu concreet zeggen?

Er is geen deelname van het Verenigd Koningrijk (VK) aan de programma’s Erasmus+ en het European Solidarity Corps vanaf 2021. Er kunnen dus geen projectaanvragen met partners uit het VK ingediend worden. Maar de huidige projecten onder Erasmus+ en het European Solidarity Corps die werden goedgekeurd tussen 2018 en 2020 kunnen wel uitgevoerd worden of blijven gewoon doorlopen. Start je projectnummer dus met 2018, 2019 of 2020 dan kan je de activiteiten uitvoeren zoals gepland.

Belangrijk:

  • Vanaf 1 oktober is een internationaal paspoort nodig om naar het VK te reizen en volstaat een identiteitskaart niet.
  • Vrijwilligers die op dat ogenblik al in het VK zijn moeten dus in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort.
  • Voor vrijwilligerswerk in het VK is vanaf 01/01/2021 een visum nodig. Ook bepaalde inentingen en een gezondheidschecks zullen waarschijnlijk nodig zijn.
  • Jongeren/vrijwilligers die uit het VK naar Vlaanderen komen dienen ook een Schengenvisum aan te vragen, indien hun verblijf langer dan 90 dagen duurt.

Meer informatie hierover kan je vinden op de website van Buitenlandse Zaken en op de overheidswebsite van het VK. Check deze regelmatig voor updates.

De Britse overheid heeft wel het Turing-programma aangekondigd, een nieuw programma voor internationale studentenmobiliteit ter vervanging van de deelname van het VK aan Erasmus+. Hiermee wordt vanaf september 2021 financiering verstrekt aan studenten en scholieren uit het VK voor buitenlandse studies of stages in het hoger onderwijs, beroepsonderwijs en middelbaar onderwijs. Jeugduitwisselingen of vrijwilligerswerk zijn er niet in opgenomen.