26/05/2020

Het coronavirus

Tot 8 juni kan er geen enkele internationale mobiliteit plaatsvinden.


Update 26 mei 2020: De recente beslissingen over de zomerkampen zijn voor de jeugdsector een hele opluchting. Die beslissingen hebben evenwel nog geen betrekking op internationale jeugdbijeenkomsten. Daarvoor blijven de bestaande (reis)beperkingen gelden. Zowel de Europese Commissie als de nationale autoriteiten en JINT blijven dan ook op de voet volgen welke opties er op korte termijn zijn voor alle organisaties waarvan de Erasmus+: Youth in Action- of European Solidarity Corps-activiteit nu niet kan doorgaan zoals gepland en hoe ze hun project op een ander moment of op een andere manier kunnen laten doorgaan. We kijken daarvoor onder meer naar een volgende bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Ter herinnering, tot 8 juni kan er sowieso geen enkele internationale mobiliteit plaatsvinden.

De Europese Commissie heeft in het European Solidarity Corps meer mogelijkheden gecreëerd voor vrijwilligersactiviteiten in eigen land. JINT kan er meer middelen aan besteden, maar vooral voor vrijwilligersteams in het European Solidarity Corps is er nieuwe informatie: vrijwilligersteams die door de coronacrisis bv. niet kunnen reizen, kunnen met enkel een lokale groep in België doorgaan. Mocht je hierover vragen hebben, contacteer ons dan zeker via projecten@jint.be met een stand van zaken en het projectnummer.

Voor alle nationale activiteiten moet je dan ook de bestaande draaiboeken voor zomeractiviteiten volgen.

Wat voor de andere projecten al gekend was, blijft gelden. Hieronder vind je de verschillende situaties waarin je project zich kan bevinden:

 

1. Projecten goedgekeurd in de eerste ronde van 2020 of vroeger, met activiteiten in de periode 13 maart tot  8 juni 2020, die door de coronacrisis niet konden doorgaan zoals gepland.

Organisaties met activiteiten in die periode kunnen beroep doen op de regeling inzake overmacht (‘force majeure’) om de financiële gevolgen van uit- of afstel van hun project op te vangen. Sinds onze laatste communicatie is er meer duidelijkheid vanuit de Europese Commissie over hoe dat kan gebeuren. Er zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van de forfaitaire bedragen die ook bij de normale subsidieberekening worden gehanteerd (zoals bijvoorbeeld ‘distance bands’ voor reiskosten).

Mocht je nog niet met een van onze collega’s in contact zijn over jouw activiteit die door de coronacrisis niet kan plaatsvinden, contacteer ons dan zeker via projecten@jint.be met een stand van zaken van jouw activiteit en het projectnummer.

 

2. Projecten goedgekeurd in de eerste ronde van 2020 of vroeger, met activiteiten startend vanaf  9 juni, die door de coronacrisis niet zullen kunnen doorgaan zoals gepland.

Of deze activiteiten zullen kunnen doorgaan, in welke vorm, of niet hangt af van de eventuele verlenging van internationale reisbeperkingen en van de maatregelen van de Belgische overheid. Als die verlenging er komt, zal ook voor deze projecten de regeling inzake overmacht (force majeure) kunnen gelden. Net als jullie volgen we dan ook het nieuws over internationaal reizen en over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet. Zodra daarover meer nieuws is, kunnen we ook de mogelijkheden bekijken voor activiteiten die deze zomer zijn gepland.
Weet wel dat kosten maken voor activiteiten die nog niet concreet gepland waren pas kan vanaf de datum dat de beperkende maatregelen en de reisadviezen dat toelaten. Zolang niet zeker is dat nieuwe activiteiten kunnen doorgaan, kan je daarvoor nog geen kosten maken.

 

3. Projectvoorstellen ingediend voor de deadline van 7 mei 2020, met activiteiten die ten vroegste kunnen starten vanaf 1 augustus 2020.

Projecten die in die selectieronde worden goedgekeurd, kunnen van start gaan vanaf 1 augustus 2020 (1 september 2020 voor KA205). Weet wel dat kosten maken voor activiteiten die nog niet concreet gepland waren pas kan vanaf de datum dat de beperkende maatregelen en de reisadviezen dat toelaten. Zolang niet zeker is dat nieuwe activiteiten kunnen doorgaan, kan je daarvoor nog geen kosten maken.

We hopen samen met jullie dat er snel meer duidelijkheid zal zijn en dat internationale mobiliteit opnieuw zal kunnen.

Heb je vragen?

Al onze medewerkers werken van thuis maar onze dienstverlening blijft wel verzekerd. 

Stuur ons dus een mailtje! Vermeld daarbij zeker je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mail en je projectnummer (als je dat hebt). Stuur je mailtje naar: 

  • projecten@jint.be voor alle vragen over goedgekeurde of ingediende projecten, of als je met vragen zit over projectaanvragen, subsidiedeadlines en dergelijke.
  • vorming@jint.be voor alle vragen over nationale en internationale trainingen en evenementen.
  • info@gostrange.be indien je als jongere met een buitenlandvraag zit.
  • jint@jint.be voor alle andere en/of meer algemene vragen.

Enkel in geval van uiterste nood zijn we tussen 9u en 17u bereikbaar op het nummer 0491 25 67 51.

Zoek je een specifieke medewerker? Je vindt ons op onze medewerkerspagina