Vorming & netwerken

Via internationale uitwisseling kunnen jeugdwerkers zichzelf verrijken en hun rol in het jeugdwerk versterken. We ondersteunen organisaties daarbij door een stevig vormingspakket en netwerkkansen aan te bieden, in binnen- en buitenland.


Waarom internationale vorming een meerwaarde is:

Vormingsstrategie: What’s in for you?

Van een nationale vormingssessie tot een internationale meerdaagse cursus of conferentie, het aanbod is divers en biedt voor iedereen wat wils:

  1. Nieuwe organisaties en prioritaire doelgroepen maken we wegwijs in de subsidieprogramma’s en ondersteunen we in het vinden van internationale partnerorganisaties. Bijzondere focus gaat hierbij naar organisaties die met jongeren in een maatschappelijk kwetsbare situatie werken..
  2. Daarnaast ondersteunen we organisaties in kwaliteitsvolle internationale projecten. We bieden vormingen aan gericht op een bepaalde actie, bv. hoe je een groepsuitwisseling met actieve participatie van jongeren opzet of een impactvol Strategisch Partnerschap uitbouwt. Maar ook thematische vormingen rond kwaliteitspijlers als projectmanagement, het niet-formeel leerproces van jongeren, intercultureel leren, impact in je project...  Uitwisselen met andere (internationale) jeugdwerkers staat centraal. Zo brengen we elke twee jaar organisaties in Vlaanderen samen in het netwerkevent Catch’Up waar ze elkaar met hun internationale ervaringen inspireren. 
  3. Via internationale vorming en netwerking draagt JINT tenslotte ook bij aan de ontwikkeling van het jeugdwerk en jeugdbeleid in Vlaanderen en Europa. JINT coördineert bv. het Europese strategische partnerschap Europe Goes Local: supporting youth work at municipal level dat met meer dan 200 partners in bijna 25 landen bij wil dragen aan de kwaliteit van lokaal jeugdwerk. Rode draad: we spelen  in op maatschappelijke trends of noden uit de jeugdsector. Zo konden tal van Vlaamse jeugdwerkers op Europees niveau praktijken delen rond de deelname van jonge vluchtelingen aan jeugdwerk. Of we reiken methodieken aan om met jongeren rond mensenrechten te werken.

Op internationale vorming met JINT

Ook voor jou?

Een breed aanbod voor een brede doelgroep! Elke organisatie die met jongeren werkt, kan deelnemen. Van landelijk jeugdwerk tot (jeugd)welzijnsorganisaties, van gemeentelijke jeugddiensten tot de sport- en cultuursector.

Wil je meer weten?

  • In onze kalender vind je een greep uit het aanbod. Kijk of je er een match vindt met jouw noden of interesses!
  • Neem contact op met yannick.deschaepmeester [at] jint.be (Yannick van JINT) 

Voor jonge vrijwilligers

JINT biedt binnen- en buitenlandse kansen voor jongeren via de subsidieprogramma’s, via internationale vormingen en via het Europeers netwerk.

Via het European Solidarity Corps kunnen jongeren vrijwilligerswerk in Europa doen. Om hen hierbij te ondersteunen, organiseren we verschillende activiteiten om ze te informeren. We raden aan om te beginnen met een infosessie, jaarlijks organiseren we er een tiental overal in Vlaanderen in jeugdhuizen, universiteiten en op ons kantoor in Brussel. [Link naar kalender jongeren op ESC website]Wie niet kan komen kan ook dezelfde sessie online volgen

Eenmaal vrijwilligers geselecteerd zijn voor een specifiek project vertrekken ze op een voorbereidende training op een geheime locatie. Daar worden ze 25 uur lang ondergedompeld in een interculturele ervaring. Op deze vorming leren ze andere vrijwilligers kennen en bereiden ze hun vertrek samen voor; hoe ze een origineel afscheidsfeestje organiseren, welke spullen ze zeker moeten meedoen of welke laatste paperassen ze in orde moeten brengen leren ze op onze 25-uurse vorming. 

Wanneer de jongeren vertrokken zijn op hun Europees avontuur in het buitenland, volgen ze een on-arrival en een mid-term training. Beide trainingen worden aangeboden om de jongeren te ondersteunen tijdens hun interculturele leerervaring. Ze leren vooral de rechten en plichten als vrijwilliger en krijgen tips om het beste uit hun vrijwilligerservaring te halen in het land naar keuze. JINT organiseert ook dergelijke trainingen voor buitenlandse jongeren hier in Vlaanderen en Brussel.

Tenslotte is er ook een vorming voor de vrijwilligers die terug kwamen na hun buitenlands avontuur. Op het END Event wisselen ze samen met Nederlandse jongeren uit over hun ervaringen, leren ze over andere buitenlandse opportuniteiten en kunnen ze toetreden tot het Europeers alumni netwerk.

Via internationale vormingen: in onze kalender vind je een greep uit het aanbod. Voor het volledige overzicht ga je naar de Salto-Youth European training calendar

Via Europeers: ook na hun ervaring kunnen deelnemers nog steeds bij JINT terecht. Zo proberen we hen te verbinden met internationale jongeren in België, om de Europese ervaring te kunnen voelen in eigen land. Via het Europeers netwerk leren jongeren peer-to-peer van andere jongeren met soortgelijke ervaringen. We proberen deze jongeren ook na hun vrijwilligerswerk te betrekken door ze internationale kansen aan te bieden via vormingen, evenementen voor de Europese jeugd zoals het European Youth Event of via interviews, infosessies of ontmoetingen met de Europese Commissie.

Wil je hierover meer info? Contacteer Thomas van JINT via Thomas.gits [at] jint.be (e-mail) of Facebook