07/01/2021

Het Coronavirus

De laatste updates en hoe je ons kan bereiken vind je hier. 


Update 7 januari

Samen met de Europese Commissie en de verschillende overheden houden we de meest recente berichtgeving in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten. We zijn ons ervan bewust dat geplande projecten mogelijk (deels) virtueel, uitgesteld of geannuleerd moeten worden.

Voor vrijwilligerswerk hebben we 9 verschillende scenario’s uitgewerkt, in dit document.

European Solidarity Corps-vrijwilligers die België binnenkomen of terugkeren naar België moeten beschikken over een negatieve coronatest voor ze vertrekken naar België. De test moet ook voldoen aan de criteria, zoals beschreven op de website van het crisiscentrum.
De vrijwilligers moeten ook het Passagier Lokalisatie Formulier ingevuld en ingediend hebben volgens de regels. Dat document bestaat in het Nederlands, Frans, Duits en Engels op de website diplomatie.be. Er is geen verschillend document voor Belgen of anderen.
Ze moeten beide documenten op zak hebben vanaf het vertrek in eigen land, om ze op elk moment te kunnen tonen. Tot slot moeten ze na terugkeer 7 dagen in quarantaine blijven.

Als er coronatesten afgenomen moeten worden die betalend zijn voor vrijwilligers, neem je best contact op met een JINT-stafmedewerker.

Heb je vragen?

Omwille van de verstrengde maatregelen in het kader van de Covid-19-situatie, werken ook alle JINT-medewerkers van thuis uit.

We blijven echter vlot bereikbaar via mail.

Vermeld zeker je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mail en je projectnummer (als je dat hebt). Stuur je mailtje naar:

 • projecten [at] jint.be voor alle vragen over goedgekeurde of ingediende projecten, of als je met vragen zit over projectaanvragen, subsidiedeadlines en dergelijke.
 • vorming [at] jint.be voor alle vragen over nationale en internationale trainingen en evenementen.
 • info [at] gostrange.be indien je als jongere met een buitenlandvraag zit.
 • jint [at] jint.be voor alle andere en/of meer algemene vragen.

Zoek je een specifieke medewerker? Je vindt ons op onze medewerkerspagina.

In geval van een zéér urgente noodsituatie, kan je ons bereiken op 0485356867 op werkdagen tussen 9u en 17u.

Update 15 december

Tot 15 januari zijn de jeugdwerkregels nog van kracht en blijft de informatie hieronder van toepassing. 

Update 2 November

Op 27 oktober nam de federale regering opnieuw strengere maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Meer bepaald werd een verbod ingesteld voor groepsactiviteiten met overnachting van jongeren ouder dan 12 jaar. Deze maatregel geldt voor onbepaalde tijd, tot hij herroepen wordt.

Voor de projecten uit Erasmus+ of het European Solidarity Corps betekent dit dat internationale projecten in groep momenteel niet mogen doorgaan. Heel wat projecten namen eerder al zelf de beslissing om hun internationale uitwisseling of vorming uit te stellen. Vrijwilligers schakelden over op telewerk of kozen er voor om hun activiteiten tijdelijk te onderbreken.

We zetten de mogelijkheden nog eens op een rijtje:

 • Het project uitstellen tot betere tijden: Alle projecten goedgekeurd in 2020 kregen een overeenkomst waarbij de projectperiode maximaal werd uitgebreid. Dat zal ook het geval zijn voor de projecten goedgekeurd onder de deadlines van oktober.
 • Het project deels vervangen door telewerk indien mogelijk (in geval van vrijwilligerswerk), of gebruik maken van “virtual mobility”-activiteiten. Hoe dergelijke activiteiten gefinancierd kunnen worden in het programma kom je te weten bij de stafmedewerkers van JINT die je project begeleiden.

Wat met de financiering van mijn project onder Erasmus+ en het European Solidarity Corps?

 • De toezegde subsidie blijft geldig, zolang de subsidie-overeenkomst loopt. Deze werd maximaal verlengd voor alle projecten die in 2020 werden of nog zullen worden goedgekeurd.
 • Als je project wijzigt (bijvoorbeeld het aantal partnerorganisaties of aantal deelnemers) of als je activiteiten online wil starten of laten doorgaan, informeer JINT daar dan over. Dat kan aanleiding geven tot een aanpassing van je subsidie-overeenkomst. Voor “blended/virtual mobility” gelden ook aangepaste financieringsregels.
 • Maak geen onkosten en doe geen uitgaven zolang niet zeker is dat je project ook effectief zal plaatsvinden. Zo vermijd je dat je achteraf moet vaststellen dat sommige uitgaven niet in aanmerking komen voor de berekening van de subsidie.
 • Voor gevallen van ‘force majeure’ (overmacht) kunnen gemaakte en onvermijdbare onkosten terugbetaald worden. Dit geldt wanneer je onkosten hebt gemaakt in de voorbereidingsperiode van je project en er op dat moment nog geen reisbeperkingen of andere belemmeringen waren die het project onmogelijk maakten. Overmacht ontstaat als er nadien nieuwe restricties worden ingevoerd (bijv. nieuwe reisbeperkingen, nieuwe maatregelen in het gastland of in België, een land/regio wijzigt van kleurcode, e.d.) die onvermijdelijk resulteren in het stopzetten van het project of de voorbereiding ervan.
 • Andere mogelijke gevallen van overmacht kunnen zijn: het annuleren van deelname aan het project door partnerorganisaties uit andere landen als gevolg van het coronavirus; of het annuleren van deelname door eigen deelnemers als gevolg van het coronavirus.

Wie vragen heeft over internationale verplaatsingen checkt best de website van de FOD Buitenlandse Zaken.