10/08/2020

Het coronavirus

De laatste updates vind je hier. 


Update 10 augustus

COVID-19 zorgde deze zomer al voor heel wat staycations in eigen land. En dat is voor internationale uitwisselingen nu niet anders. Heel wat jongerenprojecten uit Erasmus+ of het European Solidarity Corps namen de beslissing om hun internationale uitwisseling of vorming uit te stellen. Vrijwilligers schakelden over op telewerk of kozen er voor om hun activiteiten tijdelijk te onderbreken.

In 2020 werden dankzij Erasmus+: Youth in Action en het European Solidarity Corps al 110 internationale groepsuitwisselingen, partnerschappen, vormingen voor jeugdwerkers of vrijwilligersprojecten goedgekeurd, naast 19 projecten in eigen land. Verenigingen mogen actief blijven, met een maximum van 50 deelnemers aan activiteiten, maar nu er nieuwe internationale reisbeperkingen zijn ingesteld, moeten ook de initiatiefnemers van goedgekeurde projecten hun plannen aanpassen aan de omstandigheden. We zetten de mogelijkheden nog eens op een rijtje:

 • Het project uitstellen tot betere tijden.
  Alle projecten goedgekeurd in 2020 kregen een overeenkomst waarbij de projectperiode maximaal werd uitgebreid.
 • Het project deels vervangen door telewerk indien mogelijk (in geval van vrijwilligerswerk), of gebruik maken van “virtual mobility”-activiteiten. Hoe dergelijke activiteiten gefinancierd kunnen worden in het programma kom je te weten bij de stafmedewerkers van JINT die je project begeleiden.
 • Het project toch laten doorgaan, eventueel in aangepaste vorm, wordt een complex gegeven waarbij je met heel wat factoren rekening moet houden. In verschillende sectoren gelden verplichte protocollen voor activiteiten. Neem daarom zeker en vast onze Richtlijnen voor internationale groepsprojecten in corona-tijden goed door. Hoe dan ook krijg je te maken met beperkingen wat betreft internationaal reizen. Hiervoor zijn de richtlijnen van de FOD Buitenlandse Zaken verplicht te volgen.

Wat met internationale verplaatsingen voor je project ?

In het algemeen blijft gelden dat internationale reizen enkel kunnen van en naar de EU-lidstaten, de Schengen-landen en het Verenigd Koningrijk. Reizen buiten dit gebied zijn niet toegestaan. Je kan dus niet deelnemen aan een project dat plaatsvindt buiten deze groep landen en je kan ook geen deelnemers van buiten deze groep landen ontvangen.

De FOD Buitenlandse Zaken heeft een kleurencode toegekend aan verschillende gebieden in Europa. Die is te vinden op hun website. Voor je project betekent dat:

 • Code Rood: Je kan niet naar deze landen/regio’s vertrekken. Je kan ook enkel deelnemers uit zo’n land/regio ontvangen als ze na aankomst in België verplicht 2 weken in quarantaine kunnen blijven en een test ondergaan. Als je zelf terugkeert uit zo’n rode zone dien je ook de twee weken quarantaine en de test te ondergaan.
 • Code Oranje: In deze landen/regio’s is verhoogde waakzaamheid geboden en/of worden heel wat voorwaarden gesteld om binnengelaten te worden (test, quarantaine …). Je kan beter niet naar zo’n land/regio vertrekken en je kan beter geen deelnemers uit die landen/regio’s ontvangen, tenzij 2 weken quarantaine en een test ondergaan effectief mogelijk is.
 • Code Groen: Je kan naar deze landen/regio’s vertrekken en deelnemers uit deze landen/regio’s ontvangen. Let wel: dit betekent niet dat COVID-19 niet aanwezig is in die landen/regio’s. Je moet in alle gevallen de regels i.v.m. coronabestrijding blijven naleven, hetzij de Belgische (federaal, provinciaal of lokaal), hetzij die van het gastland (nationaal, regionaal, lokaal). Informeer je hierover grondig bij je partnerorganisatie.

Tegelijk hebben ook andere landen voorwaarden opgelegd, om te kunnen reizen van en naar hun land of van en naar België. Sommige voorwaarden zijn algemeen, andere zijn specifiek voor België (of delen ervan). Een overzicht hiervan kan je vinden op de website van Reopen Europa

Jij en je partnerorganisatie(s) moeten hier uiteraard rekening mee houden. Informeer elkaar om na te gaan wat het resultaat is van de combinatie van alle regels. En of je dan nog wel tot een uitvoerbaar plan komt.

Tenslotte nog dit : een periode van 2 weken quarantaine en een test ondergaan, valt enkel te overwegen als het om een lange termijn project gaat. De combinatie met sommige landen resulteert soms zelfs in 2 quarantaineperiodes, bij heenreis en bij terugreis. Een activiteitsperiode (bijv. vrijwilligerswerk) van 2 maanden is dus zeker het minimum.

Wat met de financiering van mijn project onder Erasmus+ en European Solidarity Corps?

 • De toezegde subsidie blijft geldig, zolang de subsidie-overeenkomst loopt. Deze werd maximaal verlengd voor alle projecten die in 2020 goedgekeurd werden.
 • Als je project wijzigt (bijv. in aantal partnerorganisaties of aantal deelnemers) of als je activiteiten online wil starten of laten doorgaan, informeer JINT daar dan over. Dat kan aanleiding geven tot een aanpassing van je subsidie-overeenkomst. Voor “blended/virtual mobility” gelden ook aangepaste financieringsregels.
 • Maak geen onkosten en doe geen uitgaven zolang niet zeker is dat je project ook effectief zal plaatsvinden. Zo vermijd je dat je achteraf moet vaststellen dat sommige uitgaven niet in aanmerking komen voor de berekening van de subsidie.
 • Voor gevallen van ‘force majeure’ (overmacht) kunnen gemaakte en onvermijdbare onkosten terugbetaald worden. Dit geldt wanneer je onkosten hebt gemaakt in de voorbereidingsperiode van je project en er op dat moment nog geen reisbeperkingen of andere belemmeringen waren die het project onmogelijk maakten. Overmacht ontstaat als er nadien nieuwe restricties worden ingevoerd (bijv. nieuwe reisbeperkingen, nieuwe maatregelen in het gastland of in België, een land/regio wijzigt van kleurcode, e.d.) die onvermijdelijk resulteren in het stopzetten van het project of de voorbereiding ervan.
 • Andere mogelijke gevallen van overmacht kunnen zijn: het annuleren van deelname aan het project door partnerorganisaties uit andere landen als gevolg van het coronavirus; of het annuleren van deelname door eigen deelnemers als gevolg van het coronavirus.

Update 29 juni

Vele Europese landen, waaronder België, openen hun grenzen. Internationale uitwisselingen kunnen dus weer doorgaan.

Over de mogelijkheden voor internationale vrijwilligers van het European Solidarity Corps hadden we het al in de update van 11 juni (zie hieronder). Voor activiteiten met internationaal samengestelde groepen binnen de programma’s Erasmus+: Youth in Action en het European Solidarity Corps hebben we nu ook goed nieuws. Groepsuitwisselingen, studiebezoeken en vormingen van jeugdwerkers kunnen vanaf 1 juli doorgaan.

Daarbij moet je wel steeds de nodige maatregelen in acht. Wachten op betere omstandigheden om je project uit te voeren is daarom zeker mogelijk. Wat je ook beslist: neem altijd contact op met JINT zodat we je hierin kunnen ondersteunen. Maak ook geen onkosten zolang niet zeker is dat je project kan en zal doorgaan.

Hoe pak je een internationaal groepsproject in coronatijden aan? Om je de nodige handvaten aan te reiken maakte JINT aan een aantal richtlijnen. We baseren ons daarvoor op de meest recente beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad. Deze blijven gelden tot 31 augustus 2020.

Download de richtlijnen 

Waar moet je rekening mee houden?

 • Vanaf 15 juni kan er vanuit/naar België gereisd worden vanuit/naar bepaalde landen binnen Europa, soms met beperkende of speciale maatregelen. Voor de concrete informatie per land check je best de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken. Het gaat om alle landen van de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, en vier andere landen: Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. Reizen naar andere landen en buiten Europa kunnen niet. Het kan dus zijn dat sommige partnerorganisaties niet aan je project zullen kunnen deelnemen.
 • Het aantal deelnemers mag maximaal 50 personen zijn (alle partnergroepen, jongeren en begeleiders inbegrepen) volgens de algemene regels: 1,5 meter afstand houden van elkaar, fysiek contact vermijden, voldoende de handen wassen en/of ontsmetten enz. Dit geldt zowel tijdens de activiteiten als gedurende informele momenten. Voldoende gegevens over elke deelnemer in functie van contact tracing en een noodplan in geval van ziekte zijn noodzakelijk.
 • Per sector zijn er ook specifieke afspraken gemaakt en vastgelegd in protocollen. Als projectorganisator van een groepsproject binnen de Europese programma’s volg je het protocol van de sector waar jouw organisatie toe behoort. Als er geen specifiek protocol bestaat, gelden enkel de algemene regels.

Over de accommodatie tijdens je groepsproject:

 • Verblijf je met je groep in een tentenkamp op een kampeerterrein, in occasionele jeugdlogies of in een jeugdverblijfcentrum categorie A,B of C? Dan volg je de draaiboeken van De Ambrassade voor ‘zomerkamp met overnachting’. In andere gevallen ga je na of er een protocol is voor jouw sector. Zo niet volg je de algemene regels.
 • Bij het zoeken en/of boeken van je accommodatie (jeugdverblijven, jeugdherberg of ander logies in de toeristische sector) kies je voor een plek die het veiligheidsprotocol naleeft.
 • Kies je voor gastgezinnen? Dan kom je terecht in de privésfeer en dan gelden de algemene regels voor sociaal contact.
 • Zorg ook voor voldoende ruime werkruimtes die goed geventileerd en geregeld ontsmet kunnen worden.

Als het project in België doorgaat, gelden de regels van ons land. Gaan jullie naar het buitenland dan gelden de regels van het gastland. Goeie afspraken met je partnerorganisaties over je gezamenlijke aanpak tijdens het project zijn dan ook cruciaal. Vertrouw op de expertise van je partnerorganisatie in deze omstandigheden: zij kennen de situatie ter plekke het best, net zoals jullie de situatie in ons land het best kennen.  


Update 11 juni 2020

De aankondiging van zowel de Belgische Regering als de Europese Commissie over Europese grenzen die terug open gaan, doet natuurlijk heel wat hoop rijzen bij initiatiefnemers van internationale projecten in Erasmus+ en het European Solidarity Corps. Zal het misschien toch kunnen? En wanneer dan? En onder welke voorwaarden? Niet alles is op dit moment al duidelijk, maar we geven wel een overzicht van wat kan en wat niet kan.

Vanaf 15 juni kan er vanuit en naar België gereisd worden en dat naar en vanuit volgende landen:

Alle landen van de Europese Unie, met inbegrip van het Verenigd Koninkrijk, en vier andere landen: Zwitserland, Liechtenstein, IJsland en Noorwegen. 

Reizen naar andere landen en buiten Europa kunnen niet.

Voor projecten met individuele vrijwilligers via het European Solidarity Corps, betekent dit:

Vrijwilligers die naar Vlaanderen komen:

 • kunnen enkel naar België reizen als ze verblijven in én vertrekken uit een van de bovengenoemde landen. Voor concrete informatie per land check je best de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken
 • kunnen aan de slag als vrijwilliger in hun gastorganisatie in Vlaanderen als deze activiteiten kan ontwikkelen onder de geldende coronamaatregelen in België. Telewerk of thuiswerk blijft daarbij een optie. Vrijwilligers die groepsactiviteiten in het jeugdwerk ondersteunen moeten daarbij ook de regels voor jeugdwerkactiviteiten te volgen. Meer informatie daarover vind je op de website van De Ambrassade

Is een vrijwilliger in het kader van het European Solidarity Corps zijn/haar activiteit al gestart via telewerk of thuiswerk in hun eigen land? Dan wordt van hen verwacht dat ze dit verderzetten in de Vlaamse gastorganisatie, van zodra dit mogelijk is en onder dezelfde voorwaarden als hierboven beschreven.

Vlaamse vrijwilligers die naar het buitenland vertrekken:

 • kunnen enkel uit België reizen als ze naar een van de bovengenoemde landen reizen én dat land van bestemming ook zijn grenzen opent. Sommige landen hebben specifiek beperkingen voor Belgische burgers. Voor concrete informatie per land check je best de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken
 • moeten rekening houden met de coronamaatregelen die in hun land van bestemming gelden en die correct toepassen. Voorbeelden daarvan zijn: een attest van geneeskundig onderzoek voor vertrek, extra controles op de luchthavens, regels inzake 'social distancing', het verplicht dragen van een mondmasker (in het algemeen of op specifieke plaatsen) of een 14-daagse quarantaine na aankomst. Voor concrete informatie per land check je best de reisadviezen op de website van Buitenlandse Zaken
 • moeten samen met hun Vlaamse zendorganisatie de buitenlandse gastorganisatie bevragen omtrent de omstandigheden waarin het vrijwilligerswerk en het verblijf in het land kan gebeuren. Indien zij samen oordelen dat het vrijwilligerswerk niet kan doorgaan binnen de noodzakelijke en correct toegepaste maatregelen om het coronavirus tegen te gaan, kunnen zij het project uitstellen of de activiteit starten via telewerk of thuiswerk. Contacteer hierover zeker JINT vooraleer stappen te ondernemen.

Voor projecten met een internationaal samengestelde groep (groepsuitwisselingen, studiebezoeken, vorming van jeugdwerkers) zijn er op dit moment nog geen afspraken of specifieke regels. Zodra we daarover meer informatie hebben, zullen we die communiceren. 

Gezien de aard van de activiteiten en de gezondheidsrisico’s inzake besmetting door het coronavirus is het nog steeds aangeraden om deze groepsprojecten uit te stellen en voorlopig geen kosten te maken. Meer informatie daarover hieronder.


Update 26 mei 2020

De recente beslissingen over de zomerkampen zijn voor de jeugdsector een hele opluchting. Die beslissingen hebben evenwel nog geen betrekking op internationale jeugdbijeenkomsten. Daarvoor blijven de bestaande (reis)beperkingen gelden. Zowel de Europese Commissie als de nationale autoriteiten en JINT blijven dan ook op de voet volgen welke opties er op korte termijn zijn voor alle organisaties waarvan de Erasmus+: Youth in Action- of European Solidarity Corps-activiteit nu niet kan doorgaan zoals gepland en hoe ze hun project op een ander moment of op een andere manier kunnen laten doorgaan. We kijken daarvoor onder meer naar een volgende bijeenkomst van de Nationale Veiligheidsraad. Ter herinnering, tot 8 juni kan er sowieso geen enkele internationale mobiliteit plaatsvinden.

De Europese Commissie heeft in het European Solidarity Corps meer mogelijkheden gecreëerd voor vrijwilligersactiviteiten in eigen land. JINT kan er meer middelen aan besteden, maar vooral voor vrijwilligersteams in het European Solidarity Corps is er nieuwe informatie: vrijwilligersteams die door de coronacrisis bv. niet kunnen reizen, kunnen met enkel een lokale groep in België doorgaan. Mocht je hierover vragen hebben, contacteer ons dan zeker via projecten [at] jint.be met een stand van zaken en het projectnummer.

Voor alle nationale activiteiten moet je dan ook de bestaande draaiboeken voor zomeractiviteiten volgen.

Wat voor de andere projecten al gekend was, blijft gelden. Hieronder vind je de verschillende situaties waarin je project zich kan bevinden:

 

1. Projecten goedgekeurd in de eerste ronde van 2020 of vroeger, met activiteiten in de periode 13 maart tot  8 juni 2020, die door de coronacrisis niet konden doorgaan zoals gepland.

Organisaties met activiteiten in die periode kunnen beroep doen op de regeling inzake overmacht (‘force majeure’) om de financiële gevolgen van uit- of afstel van hun project op te vangen. Sinds onze laatste communicatie is er meer duidelijkheid vanuit de Europese Commissie over hoe dat kan gebeuren. Er zal zo veel mogelijk gebruik gemaakt worden van de forfaitaire bedragen die ook bij de normale subsidieberekening worden gehanteerd (zoals bijvoorbeeld ‘distance bands’ voor reiskosten).

Mocht je nog niet met een van onze collega’s in contact zijn over jouw activiteit die door de coronacrisis niet kan plaatsvinden, contacteer ons dan zeker via projecten [at] jint.be met een stand van zaken van jouw activiteit en het projectnummer.

 

2. Projecten goedgekeurd in de eerste ronde van 2020 of vroeger, met activiteiten startend vanaf  9 juni, die door de coronacrisis niet zullen kunnen doorgaan zoals gepland.

Of deze activiteiten zullen kunnen doorgaan, in welke vorm, of niet hangt af van de eventuele verlenging van internationale reisbeperkingen en van de maatregelen van de Belgische overheid. Als die verlenging er komt, zal ook voor deze projecten de regeling inzake overmacht (force majeure) kunnen gelden. Net als jullie volgen we dan ook het nieuws over internationaal reizen en over de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad op de voet. Zodra daarover meer nieuws is, kunnen we ook de mogelijkheden bekijken voor activiteiten die deze zomer zijn gepland.
Weet wel dat kosten maken voor activiteiten die nog niet concreet gepland waren pas kan vanaf de datum dat de beperkende maatregelen en de reisadviezen dat toelaten. Zolang niet zeker is dat nieuwe activiteiten kunnen doorgaan, kan je daarvoor nog geen kosten maken.

 

3. Projectvoorstellen ingediend voor de deadline van 7 mei 2020, met activiteiten die ten vroegste kunnen starten vanaf 1 augustus 2020.

Projecten die in die selectieronde worden goedgekeurd, kunnen van start gaan vanaf 1 augustus 2020 (1 september 2020 voor KA205). Weet wel dat kosten maken voor activiteiten die nog niet concreet gepland waren pas kan vanaf de datum dat de beperkende maatregelen en de reisadviezen dat toelaten. Zolang niet zeker is dat nieuwe activiteiten kunnen doorgaan, kan je daarvoor nog geen kosten maken.

We hopen samen met jullie dat er snel meer duidelijkheid zal zijn en dat internationale mobiliteit opnieuw zal kunnen.


Heb je vragen?

Vanaf 7 september is JINT weer telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u op het nummer 02 209 07 20.

Je kan ons ook een mailtje sturen. Vermeld daarbij zeker je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mail en je projectnummer (als je dat hebt). Stuur je mailtje naar:

 • projecten [at] jint.be voor alle vragen over goedgekeurde of ingediende projecten, of als je met vragen zit over projectaanvragen, subsidiedeadlines en dergelijke.
 • vorming [at] jint.be voor alle vragen over nationale en internationale trainingen en evenementen.
 • info [at] gostrange.be indien je als jongere met een buitenlandvraag zit.
 • jint [at] jint.be voor alle andere en/of meer algemene vragen.

Zoek je een specifieke medewerker? Je vindt ons op onze medewerkerspagina