16/03/2020

Het coronavirus

Alle activiteiten tot eind mei afgelast of uitgesteld.


Het coronavirus (COVID-19) steekt stokken in de wielen van heel wat internationale jeugdactiviteiten. Buitenlandse Zaken raadt alle reizen naar het buitenland af en het coronavirus werd door de Wereldgezondheidsorganisatie erkend als een pandemie. Maar, belangrijk om te weten, er is geen algemeen afstel of uitstel van Erasmus+: Youth in Action- of European Solidarity Corps-activiteiten, -projecten of -programma's.

De federale regering besliste om alle recreatieve, sportieve, culturele en folkloristische activiteiten te annuleren, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn. Deze maatregel is van kracht vanaf 14 maart tot en met 3 april 2020.

JINT houdt zich aan deze maatregel en houdt rekening met een mogelijke verlenging van deze periode. Op basis van de informatie van de regering, de vele reisbeperkingen en als collectieve inspanning om het virus in te dijken, kunnen er geen activiteiten starten tot en met 31 mei. Dat geldt zowel voor JINT-activiteiten als voor activiteiten en projecten binnen het Erasmus+: Youth in Action- en het European Solidarity Corps-programma.

Voor reeds goedgekeurde projecten zijn er de volgende opties :

 • De activiteit uitstellen :
  • Andere data kiezen voor de activiteit binnen de goedgekeurde projectperiode;
  • Andere data kiezen voor de activiteit en de projectperiode verlengen (maximaal 12 maanden);
 • De activiteit laten doorgaan, mits aanpassing: minder partners, minder deelnemers, wijziging duur;
 • De activiteit op een andere locatie laten doorgaan;
 • De “fysieke mobiliteit” in het project vervangen door “virtuele mobiliteit”;
 • De activiteit tijdelijk onderbreken (enkel in geval van lange termijn);
 • De activiteit annuleren.

Aangezien er bij een situatie als deze extra kosten komen kijken, kan je als organisatie beroep doen op overmacht of ‘force majeure’. Meer informatie over force majeure vind je in deze toelichting. Force majeure aanvragen doe je aan de hand van dit formulier.

Voor het European Solidarity Corps:  

Reeds gestarte activiteiten in het kader van langetermijnsvrijwilligerswerk kunnen gewoon doorlopen. Nieuwe vrijwilligers laten starten is evenwel niet toegestaan. Vrijwilligers moeten de instructies van de nationale/lokale autoriteiten volgen. Indieners kunnen het vrijwilligerswerk aanpassen. Indien men het project vroeger wil stopzetten of later laten starten, kan dat op basis van force majeure, evenals het vrijwilligerswerk tijdelijk onderbreken.

We kunnen enkel informatie geven over projecten die gesubsidieerd worden door JINT. Voor projecten die in het buitenland gesubsidieerd worden, is het best dat de lokale partner contact opneemt met zijn Nationaal Agentschap rond de ‘force majeure’-regeling.

Heb je vragen?

Al onze medewerkers werken van thuis maar onze dienstverlening blijft wel verzekerd. 

Stuur ons dus een mailtje! Vermeld daarbij zeker je naam, organisatie, telefoonnummer en/of e-mail en je projectnummer (als je dat hebt). Stuur je mailtje naar: 

 • projecten@jint.be voor alle vragen over goedgekeurde of ingediende projecten, of als je met vragen zit over projectaanvragen, subsidiedeadlines en dergelijke.
 • vorming@jint.be voor alle vragen over nationale en internationale trainingen en evenementen.
 • info@gostrange.be indien je als jongere met een buitenlandvraag zit.
 • jint@jint.be voor alle andere en/of meer algemene vragen.

Enkel in geval van uiterste nood zijn we tussen 9u en 17u bereikbaar op het nummer 0491 25 67 51.

Zoek je een specifieke medewerker? Je vindt ons op onze medewerkerspagina


5 maart 2020: Samen met de Europese Commissie houden we de meest recente berichtgeving in verband met het coronavirus nauwlettend in de gaten. We zijn ons ervan bewust dat (geplande) projecten of vormingen van en naar getroffen regio's mogelijk uitgesteld, geannuleerd of onderbroken moeten worden.

Volg daarom steeds het reisadvies van Buitenlandse Zaken als je:

 • voor je project of vorming moet reizen van, naar of door getroffen regio's, of
 • je partners of deelnemers uit één van die regio's ontvangt.

Je vindt het reisadvies van Buitenlandse Zaken hier: Algemene informatie over reizen naar het buitenland en het coronavirus.

Vanop deze webpagina kan je selecteren voor welk land je het reisadvies wil lezen, bijvoorbeeld het reisadvies voor Italië.